Zmieniť sa o niečom, nie zmieniť niečo

21.10.2012 06:18

V súčasnosti čoraz častejšie počúvame vyjadrenia typu zmieniť niečo, napr. je vhodné zmieniť aj ponúkané spôsoby dopravy; ako som už zmienil na začiatku prednášky. V týchto vyjadreniach sa používa sloveso zmieniť, niekedy aj s tvarom akuzatívu mena, ako je to v spojení zmieniť spôsoby. Takéto vyjadrenia sa k nám dostávajú pod vplyvom českých jazykových prejavov. V spisovnej slovenčine však máme zvratné sloveso zmieniť sa, ktoré sa spája s predložkou o a s lokálom mena, teda zmieniť sa o niečom. Náležité sú vyjadrenia je vhodné zmieniť sa aj o ponúkaných spôsoboch dopravy; ako som sa už zmienil na začiatku prednášky.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas