Pomoc maturantom

Slovotvorné postupy

22.01.2011 10:08
SLOVOTVORNÉ POSTUPY   a.                  ODVODZOVANIE:  Najčastejší spôsob tvorenia slov. Odvodené slová sa tvoria zo slov, ktoré nazývame základové slová. K základovému slovu...

Modálna stavba viet

22.01.2011 10:07
MODÁLNA STAVBA VIET (VETY PODĽA OBSAHU) Spôsoby vyjadrovania postojov hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti nazývame modálnou stavbou vety.   Rozlišujú sa tri druhy modálnosti: 1.      postojová modálnosť, 2.      istotná...

Spisovná výslovnosť. Kedy neplatí zákon o rytmickom krátení?

22.01.2011 10:05
SPISOVNÁ VÝSLOVNOSŤ (ORTOEPIA)   mäkkosť a tvrdosť spoluhlások   Splývavá výslovnosť: V bežnej reči medzi slovami nerobíme prestávky. Slová vyslovujeme súvisle za sebou.   Spodobovanie spoluhlások (Znelostná asimilácia (spodobovanie)) je prispôsobenie výslovnosti dvoch...

Písanie čiarky

22.01.2011 10:03
PÍSANIE ČIARKY ČIARKA V JEDNODUCHEJ VETE Oslovenia: Pripravili sme vám, milé deti, prekvapenie. Zuzana, si tu už dlho? Pozdravy: Ahoj, máte sa dobre? Dobrý deň, ako sa máte? Citoslovcia (ak nenahrádzajú vo vete vetný člen) Bŕŕ, to je ale zima. Už aby som ťa...
<< 1 | 2