Február

2. február    Ač na Hromnice mrzne, bude dobrô leto.
    Ak je hromničná Panna Mária mrazovitá, bude skorá a teplá jar.
    Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz.
    Ak svieti slnko na Hromnice hojnosť žita a pšenice.
    Hromnice, zimy polovice.
    Keď je na Hromnice jasno, budú dobré zemiaky.
    Keď je na Hromnice pekne, medveď sa obráti na druhú stranu.
    Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, tak v marci zmrzne.
    Keď sú na Hromnice snežné povetrice, objaví sa skoro usmievavé líce.
    Keď sú na Hromnice veľké chumelice, veselo si puká sedliak zo svetlice.
    Keď svetlo svieti na Hromničku, zbieraj slamu na chodníčku.
    Keľo je na Hromnice odmek, teľo po Hromnici tuhá zima.
    Na Hromnice zadúva ulice.
    Prešli Hromnice, koniec sanice.
    Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari ako sedliaka v košeli.
3. február    Na svätého Blažeja ešte trvá veja.
    Na svätého Blažeja má ísť furman zo dvora.
5. február    Agaty - fúka snah za gatí.
    Na deň svätej Háty všetky kúty zahatá.
    Svätá Agáta na sneh býva bohatá.
6. február    Ak si na Dorotu škovran pospevuje, zima na Mateja /24.2/ bekeš (kožuch) mu vyduje.
    Plačlivá Dorota, omrzlá robota.
7. február    Svätý Radko - na poli hladko.
9. február    Apolónia daždivá, býva úroda žíznivá.
14. február    Ak sa na Valentína napije vták z koľaje, tak sa na Jozefa /19.3/ napije vôl.
    Ak ti na Valenta mrznú päty, to na Jozefa /19.3/ obúvaj si krpce.
    Na svätého Valentína zima siliť sa počína.
16. február    O svätej Juliáne priprav voz a schovaj sane.
22. február    Keď je na Stolovanie Petra fujavica, má byť ešte deväť ráz po ňom.
    Mráz na Petra stolovanie znamená dlhšej zimy trvanie.
23. február    Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná.
    Vyjasnená obloha v deň Romana veští dobrý rok.
24. február    Ak je na Mateja mráz, vydarí sa pohánka.
    Ak Matej popustí, to Jozef /19.3/ podrží.
    Ak nieto na Mateja snehu, bude málo snehu.
    Ak prší na Mateja, urodia sa zemiaky.
    Chotár v kožuchu, veď mu ho Matej vyzlečie.
    Keď Matej ľady robí, Gregor /12.3/ ich láme.
    Matej ľady láme.
    Na Mateja koplina (zem, ktorá sa ukáže prvá po stečenom snehu), na Jozefa /19.3/ trávina.
    Na Mateja ľad už ani líšku neudrží.
    Na Mateja mráz, potom štyridsať ráz.
    Po Matejovi sa zima tratí alebo bohatí.
    Raduj sa hospodár, Matej ľady láme. Ak nemá čo lámať, ľady v marci máme.
    Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.
    Svätý Matej zimu tratí, alebo bohatí.V
Š
E
O
B
E
C
N
É    Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
    Ak je február mierny, je jarný čas potom biedny.
    Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
    Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.
    Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
    Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.
    Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
    Aké fašiangy, taká Veľká noc.
    Aké je počasie na Popolcovú stredu, také je po celý rok.
    Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
    Ak je február mierny, je jarný čas potom biedny.
    Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.
    Ak je únor veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.
    Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
    Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievať pri peci.
    Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
    Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.
    Akým sa ukáže Popelec /Popolcová streda, utorok pred ňou sa končia fašiangy/, taký je celý rok.
    Biely február pole silí.
    Čo január zameškal, to február doháňa.
    Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
    Keď je suchý február, je mokrý august.
    Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.
    Keď sa cez fašiangy na slnci opeká, mačka potom v pôste za kachle uteká.
    Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
    Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
    Keď ti v únoru za uchom komár zašimrá, pobehneš v breznu ku kachliam s ušima.
    Keď únor vodu spustí, v ľad mu ju brezeň zhustí.
    Keď v mesiaci február mnoho snehu, býva marec suchý.
    Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.
    Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.
    Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
    Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
    V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.

Zdroj: calendar.sk a A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia