Lopejík č. 1, december 2016

Lopejík č. 1, december 2016
1. číslo časopisu LOPEJÍK vyšlo v decembri, na sklonku rokov 2016/2017. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte časopis.