September

1. september

Aké je počasie na 1.septembra, taký bude celý mesiac.

Keď na prvého septembra prší, repu budú ťahať z blata.

Keď je na Egida jasný deň, môžeme predpovedať peknú jeseň.

4. september

Keď Rozália kvety páli, Lucia /13.12/ kvetmi pomaľuje obloky.

8. september

Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.

Ak neprší na Narodenie Panny Márie, bude suchá jeseň.

Ako sa zachová počasie na deň Narodenia Panny Márie, tak bude potom za štyri týždne.

10. september

Najlepšie je siať na Mojžiša.

14. september

Po svätom Kríži, jeseň sa blíži.

21. september

Ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno.

O Matúši ľahko na duši.

Po Matúši čiapku na uši.

Po svätom Matúši daj kučmu /baranicu/ na uši.

V Matúšovom týždni seje sa žito.

23. september

Svätá Tekla posledné jablko zjedla.

26. september

Na svatého Cypriána chladno býva často zrána.

27. september

Na Kosmu a Damiána studeno bývá zrána.

28. september

Na svätého Václava býva blata záplava.

Na Václava mráz nastáva.

29. september

Ak sa do Michala hrozno nedovarí, nebudeš mať z neho vína súdok starý.

Ak sú do Michala vtáci doma, nebude tuhá zima.

Ak sú na Michala lastovičky tuná ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia, viac netešte.

Akže na Michala padajú žalude, veru dlhé leto trvať už nebude.

Ber, Michale, čo boh daje.

Čo svätý Michal zakazuje, to svätý Mikuláš rozkazuje.

Jasné nebo v noci pred Michalom zvestuje, že po ňom treskúca zima nasleduje.

Keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc.

Keď na svätého Michala prší, bude málo vína, veľa vody.

Koľko mrazov pred Michalom, toľko po Valburge.

Koľko mrazov pred Michalom, toľko studených dní bude po Ďure /24.4/.

Michal - snehom kýchal.

Michal zimu dychal.

Michalovo žito a Urbanov ovos /25.5/ znesú i slabší podnos.

Mnoho rapavých guliek na dube na Michala znamená včasnú zimu.

Na Michala, či z hory a či z doly, zimný vetrík vstane.

Na židovské Michalské sviatky prosia židia o dážď.

Nikita - husí odlet.

 

Nikita - reporez /vykopávanie repy zo zeme/.

Po Michale do Jura /24.4/ slobodno dohán sadiť.

Po Michale môže pásť i na povale.

Po Michale tráva, čo bys ju kliešťami ťahal, nepôjde von.

Svätému proroku verte Michalovi, ten vám o budúcej zime pohovorí.

Židia trúbia na mráz.

Všeobecné

Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov , prorokujú tuhú zimu.

Aké je počasie v prvých dňoch septembra , také bude celý mesiac.

Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.

September - z poľa ber!

Septembrový dážď , poliam potrava , vinohradom otrava.

Zdroj: calendar.sk a A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia