Anekdoty - spisovatelia

Roku 1866 i Slováci svätili 300-ročnú pamiatku Mikuláša Šubiča Zrinského

12.07.2012 07:02
Roku 1866 i Slováci svätili 300-ročnú pamiatku Mikuláša Šubiča Zrinského. Za rečníkov pri oslave, ktorá bola v Martine, ustanovení boli Juraj Slota a Michal Miloslav Hodža. Jeden mal kázať v katolíckom, druhý v evanjelickom kostole. V deň slávnosti, keď už vyzváňali, kto nebol v Martine?...

Keď bol Michal M. Hodža už von z fary

12.07.2012 07:01
Keď bol Michal M. Hodža už von z fary, ale ešte v Mikuláši, pritúlený s rodinou u dobrého švagra H. Kellnera, jeden z tých dvoch „národných kňazov, ktorí v seniorálnom konzistóriu hlasovali proti Hodžovi“, v ťažkej chorobe dokonával, ale skonať nemohol, obťažený touto vinou. Konečne popýtal dvoch...

Ministerský predseda Koloman Tisza

12.07.2012 06:01
Pred revúckym suplikantom roku 1865 vyslovil sa vtedajší vodca ľavice, neskorší ministerský predseda Koloman Tisza: „Hogyan lehet Magyarországon tót iskola?" (Ako môže byť v Maďarsku slovenská škola?)   Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933....

Nech Pán Boh chráni každého, koho Hurban vezme na pero

11.07.2012 07:00
„Nech Pán Boh chráni každého, koho Hurban vezme na pero!“, poznamenal starý Jur Holuby pred svojím synom Jozefom, naším spisovateľom.   Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 143)

Fr. V. Sasinek šiel z Martina do Kútov navštíviť Andreja Radlinského

11.07.2012 07:00
Po zhromaždení Matice slovenskej r. 1865 išiel Fr. V. Sasinek z Martina do Kútov, navštíviť Andreja Radlinského. Cestou zoznámil sa s mešťanmi na Starej Turej. Prišla reč i na voľby, ktoré vtedy už boli blízko a pri nich Slováci mienili postaviť svojich kandidátov vo viacerých okresoch. Turanci...

Jedného rána, dosť zavčasu, išiel Samo Chalupka na prechádzku dedinou

09.07.2012 06:59
Jedného rána, dosť zavčasu, išiel Samo Chalupka na prechádzku dedinou, cestou od lehotskej fary nadol vedúcou. Proti nemu šiel pastierik, knísavo počaptávajúc nahor a pomrmlávajúc si spevavo nejakú pesničku, z ktorej Chalupka, keď sa stretnúť mali, vyrozumel tieto slová: „Keď som pásol na...

Andrej Sládkovič mal raz rozhovor o národných veciach

08.07.2012 06:58
Andrej Sládkovič mal raz rozhovor o národných veciach s istým vyššie postaveným človekom, ktorý sa pri tej príležitosti vyslovil: „To je všetko pravda, čo hovoria, pán farár! A keby mi Slováci boli vstave to dať a tým ma urobiť, čo sú mi vstave dať a čím ma môžu urobiť Maďari, tak by som i ja s...

Z Dŕžavia turčianskeho chodili naširoko po strednej Európe olejkári

07.07.2012 06:58
Z Dŕžavia turčianskeho od 17. storočia chodili naširoko po strednej Európe olejkári, jezuitmi znievského kláštora vyučení poznávať liečivé zelinky. Pozdejšie olejkári premenili sa v šefraníkov, ktorí kupčili po šírom Rusku a značne napomohli materiálny dobrobyt svojich obcí. Šefraníci však...

V Hornej Lehote bola kanonická vizitácia

07.07.2012 06:58
V Hornej Lehote bola kanonická vizitácia. Po odbavenej práci a po spoločnom obede poprosil superintendent dr. Gustáv Szeberényi Chalupku, aby zarečnil niektorú zo svojich básní. Chalupka s veľkým dôrazom zarečnil „Mor ho!“. Báseň urobila na všetkých prítomných veľký dojem, ale najväčší na...

Starý Piťo bol hrať na zhromaždení Matice slovenskej v Martine

07.07.2012 06:57
Starý Piťo bol hrať na zhromaždení Matice slovenskej v Martine. Preto ho vypovedali z Korytnice, kde každé leto mával dobré zárobky. I v samom Liptove chceli ho bojkotovať, ale starý Piťo svojím hlbokým hlasom, pokojným, no určitým spôsobom odpovedal, brániac sa: „Páni moji, ja neznám politiky;...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>