Anekdoty - spisovatelia

Starý Piťo - už zamĺkla „husľa“ jeho

07.07.2012 06:57
K. R. (Ruppeldtová): „Ako to hrával samojediný starý Piťo! To sa nedá opísať, to len počuť sa dalo v najhlbšom pohnutí. Už zamĺkla „husľa“ jeho, a ešte dych stavilo. Tak to poúčinkovalo vždy i na nášho jemnocitného Michala M. Hodžu, keď v peknej našej spoločnosti — vedel Piťo, komu čo —...

„Samko Novák, dobrý Slovák“

07.07.2012 06:56
„Samko Novák, dobrý Slovák“ — hovorievalo sa o Samuelovi Novákovi, ev. farárovi dolnokubínskom. Novák bol dobrým národovcom, ale za svojho dlhého života bol obľúbený a hľadaný i v zemianskych kruhoch. Medzi nimi tie slová prešli do príslovia: „Samko Novák, dobrý Slovák!“   Dr. Ján V....

Keď Pavel Mudroň začal advokátsku prax v Martine

07.07.2012 06:56
Keď Pavel Mudroň začal advokátsku prax v Martine, býval s Ambrom Pivkom, tiež začiatočníkom-fiškálom, v jednej izbe u Jána Kunaya. Nemali ani stolíka, ani stoličky, ani kasne, ani postele svojej. Janko Kunay im dal veľký stôl, ten si linonárom — ten bol ich — rozdelili na dvoje: s jednej strany...

Dionýz Štúr navštívil okolie svojho rodiska Beckova

06.07.2012 06:55
V šesťdesiatychrokoch navštívil Dionýz Štúr okolie svojho rodiska Beckova. Zašiel pritom i do Horných Bziniec, kde bol pochovaný jeho starý otec Ján Riezner. S Jánom Leskom, vtedajším farárom bzinským, zašiel Štúr i na Bradlo. Na jeho temeni, kde je teraz mohyla Štefánikova, Štúr zodvihol...

Keď bol Pavel Mudroň v Pešti advokátsku skúšku skladať

06.07.2012 06:55
Keď bol Pavel Mudroň v Pešti advokátsku skúšku skladať, čakalo s osem kandidátov v sieni, kedy ktorého zavolajú. Mudroň sa sem a tam prechodil a počul, ako si [druhí medzi sebou hovoria: „Ez fene gyerek, ez nem szurkol.“ (Toto je dobrý chlap, ten sa nestrachuje.) Padalo to naňho, pripraveného ku...

V revúckom gymnáziu sa zlámala školská lavica

06.07.2012 06:54
V revúckom gymnáziu sa zlámala školská lavica. Profesor Samuel Ormis kázal ju žiakom odniesť k stolárovi, k čomu páni sextáni neukazovali veľa chuti. Vtedy Ormis sám chytil jeden koniec lavice a povedal: „Ulapte!“ Žiaci sa zahanbili a niesli lavicu cez námestie k stolárovi.   Dr. Ján...

Michal Godra dával žiakom mnoho zneliek z Kollárovej Slávy dcéry

05.07.2012 06:54
Michal Godra ako profesor v Novom Vrbasi dával žiakom v tretej a štvrtej triede gymnaziálnej koncom školských rokov mnoho zneliek z Kollárovej Slávy dcéry v podobe rečňovaniek. Týmito znelkami a inými výtvormi sa žiaci zaoberali a všetko s primeraným zápalom prednášali. A zvláštna vec, že Godra...

V Budíne mal Franko V. Sasinek každý posledný deň v mesiaci kázeň o smrti

05.07.2012 06:53
V Budíne mal Franko V. Sasinek každý posledný deň v mesiaci ako predseda spolku najsv. Krvi Ježiša Krista kázeň o smrti. Raz (asi r. 1860) pred kázňou tajne vyniesol na kazateľnicu bielou šatkou zaobalenú umrlčiu hlavu. Začal asi takto: „V Paríži žil výtečný kazateľ, ktorý býval často volaný za...

Vzbura proti gr. Ladislavovi Serényimu a viceišpán Štefan M. Daxner

04.07.2012 06:53
V 60. rokoch minulého storočia bola pre akúsi vec, vari komasacionálnu, vzbura proti gr. Ladislavovi Serényimu, statkárovi v gemerskom Putnoku. Serényi pýtal ochranu od stolice. Tak sa stalo, že raz predpoludním ustanovil sa uňho sám viceišpán Štefan M. Daxner. Prišiel bez sprievodu, bez pandúrov...

Vajanský hovorí o Moysesovi

04.07.2012 06:52
Vajanský hovorí: „Ja pamätám sa z dôb chlapčenských, ako zmrazený, omámený, sladkým tŕpnutím chvel som sa v stoličnej dvorane sväto-martinskej, keď Moyses z predsedníckeho stolca krotko, ale s vysokou dôstojnosťou povedal slová „môj drahý národ slovenský“. Vo mne vzbudila sa i hrdosť, i láska a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>