Anekdoty - spisovatelia

Samuel Ormis bol si práve dostavil dom a býval uňho oktaván Vladimír Hurban

04.07.2012 06:52
Samuel Ormis bol si práve dostavil dom, ale podlaha nebola ešte vymazaná; trov mal už: i tak dosť, chytil sa teda sám do toho. Vtedy býval uňho oktaván Vladimír Hurban; tento i so svojím spolužiakom Samom Bodickým našiel ho pri tej práci. Ormisa to nemýlilo, ale im podal nádobu, aby mu šli nabrať...

Keď bol Dr. Jozef Miloslav Hurban vo väzení

04.07.2012 06:52
Keď bol dr. Jozef Miloslav Hurban vo väzení pre článok „Čomu nás učia dejiny?“, cez celý čas (za pol roka) mal vo svojej cele nad posteľou v originále zavesený 1. § zákona o slobode tlače: „Gondolatait sajtó utján mindenki szabadon kôzôlheti, és szabadon terjesztheti“. (Myšlienky svoje cestou...

Záhrebské Národné divadlo otvorili Palárikovým „Drotárom“

03.07.2012 06:51
Záhrebské Národné divadlo otvorili kusom slovenským, a to Palárikovým „Drotárom“, preloženým do horvatskej reči od Vapkoviča. Otvorenie bolo 4. októbra 1863.   Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 133)

Hodžu a Makovického dvaja lotri-zemani napadli na trnoveckom vršku

03.07.2012 06:51
Ked roku 1863 Michala M. Hodžu a Jána Drah. Makovického dvaja lotri-zemani napadli na trnoveckom vršku, v Mikuláši sa pre túto hnusnú udalosť ľud temer vzbúril. Keď zločincov v zatvorenom koči doviezli do Mikuláša, ľud zastavil kone a nech nezakročí vojsko, bol by sám strestal dľa zásluhy...

Ján Francisci šiel raz dolu vrškom z Budína do Pešti

03.07.2012 06:50
Ján Francisci šiel raz dolu vrškom z Budína do Pešti. Dohonil ho gróf Móric Pálffy, kr. námestník uhorský a oslovil: „Francisci, čože to zase napísal Paulíny?“ „Ja neviem, Vaša excelencia, čo ráčite mysleť, Sokola alebo Černokňažníka?“ „Niečo inšieho. Janeček, čiže dačo podobného.“ „Vaša...

Samuel Ormis raz na seniorálnom konvente upotrebil nejaký neparlamentárny výraz

02.07.2012 06:50
Počas patentálnych bojov Samuel Ormis raz na seniorálnom konvente upotrebil nejaký neparlamentárny výraz, prečo protivníci žiadali, aby mu bolo vyslovené zazlenie v zápisnici. Ormis na to: že on vytrhne tú kartu zo zápisnice. Jeho rovnako prudkí protivníci volali: „Von s ním!“ Ormis počal...

Vzdelávací spolok pod názvom „Kolo“ v Banskej Štiavnici

02.07.2012 06:49
V šesťdesiatych rokoch mali slovenskí študenti v Banskej Štiavnici vzdelávací spolok pod názvom „Kolo“. Do spolku šuhajci prinášavali pôvodné práce, posudzovali tieto práce, okrem toho rečnili plody slovenských spisovateľov, ale i tu zasiahla tvrdá ruka maďarizácie. Spolok vyhostili z budovy...

Julius Plošic upozornil raz biskupa Št. Moysesa na plané hospodárenie jeho úradníctva

02.07.2012 06:49
Julius Plošic, malý, ale energický človek, upozornil raz biskupa Št. Moysesa, veľkého chlapa, na plané hospodárenie jeho úradníctva. Moyses, vysoký človek, sa ešte viac vypäl a s preloženými na kríž rukami pozrel na Plošica z vysoká, spytuj úc sa ho hlasom hromovým: „A kto teba o to oslovil? Čo...

Slovenské memorandum a podpredseda uhorského snemu Kolomanovi Tiszovi.

01.07.2012 06:48
Ján Francisci, Jozef M. Hurban, Štefan Závodník, Štefan M. Daxner a Ján Palárik boli členmi vyslanstva, ktoré oddalo slovenské memorandum podpredsedovi uhorského snemu Kolomanovi Tiszovi. Deputanti boli i u Fraňa Deáka a bar. Jozefa Eötvösa odporúčať žiadosti Slovákov. Eötvös spomenul: barón...

9. novembra 1862 prišla do hlbockej cirkvi autonomistická deputácia

01.07.2012 06:48
9. novembra 1862 prišla do hlbockej cirkvi autonomistická deputácia, na čele so seniorom Tesákom a sen. inšpektorom Gedeonom Zelenaym, aby hlbockú cirkev odviedla od patentu. Nevolaní hostia prišli až na 9. vozoch. Keď Tesák žiadal otvoriť kostol, kurátor zboru to odoprel urobiť. Nato sa strhol...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>