Anekdoty - spisovatelia

Viliam Pauliny-Tóth ako študent komárňanský...

07.02.2012 05:59
Viliam Paulíny-TóthViliam Pauliny-Tóth ako študent komárňanský chytro sa stal prvým žiakom nielen v škole, ale i na poli v hrách a pri plávaní v Dunaji. „Kár, hogy nem magyar“ (škoda, že nie je Maďar), hovorievali jeho spolužiaci. Že je nie Maďarom, vedeli len odtiaľ, že im ho profesori ako...

Gabriel Kovács-Martiny demonštroval raz...

07.02.2012 05:59
Štefan Marko DaxnerGabriel Kovács-Martiny demonštroval raz svojim žiakom, aký tlak robí povetrie, keď sa z istého priestoru vyčerpá. Vyzval ku katedre najbližších žiakov, aby prikryli dlaňou nádobu, z ktorej mal vyčerpať povetrie. Jeden z fičúrov ochotne prikryl nádobu dlaňou, ale sotva Martiny...

J. Ľ. Holuby mal raz viacej hostí...

02.02.2012 10:20
Jozef Ľudovít HolubyJ. Ľ. Holuby mal raz viacej hostí, medzi nimi i jedného, ktorý silou-mocou chcel byť duchaplným humoristom. Keď prišli do izby, kde bol herbár Holubyho vo dvoch policiach postavený, vtipkár povedal: „Veď bys’ ty tým herbárom i dobrú kravu nakŕmil!“ a dal sa nad touto...

Roku 1844 vyšlo nariadenie...

02.02.2012 06:04
Roku 1844 vyšlo nariadenie, že sa musia písať matriky po maďarsky. Michal M. Hodža pomohol si tak, že písal matriky po maďarsky i po slovensky, tamtie pre stolicu, tieto pre svoju cirkev. V tom čase prišiel na krst ako kmotor mikulášsky lekárnik Moes, zarytý Hodžov nepriateľ. Moes spozoroval, že...

Stalo sa raz, že Ludvik Kossuth...

28.12.2011 18:53
HnojnicaStalo sa raz, že Ludvik Kossuth ako samopašné dieťa padol u strýka v Košútoch do hnojnice na dvore, odkiaľ ho stryná vytiahla. Keď táto potom roku 1848 počula, čo Ludvik robí, vyslovila sa: keby bola vedela, že vyrastie z neho taký „nezdarný syn“, bola by ho do tej hnojnice ešte...

Ján Francisci mal strýca Pavla...

27.12.2011 18:52
Ján Francisci mal strýca Pavla, mäsiara najprv na Píle, potom v Tisovci, naposledy v Hnúšti. Pavel Francisci bol postavy strednej, ale svalovitej a obrovskej sily. Raz na jarmoku v Rimavskej Sobote jednal voly. K jednačke prišiel akýsi Maďar a medzi rečou zateremtotoval mu do „tótov“. Francisci...

Janko Kráľ išiel zo salaša domov...

26.12.2011 18:49
Janko KráľJanko Kráľ išiel zo salaša domov. Cestou prešiel popri zemianskom kaštieli. Zeman stál vo dverách. Janko išiel zamyslený svojou cestou. Zeman bol naučený, aby sa mu každý klaňal. Janko sa mu nepozdravil. I zakričí za ním hrmotným hlasom nahnevaný zeman: „Kto si, že sa nepozdravíš? Či...
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26