Anekdoty - spisovatelia

Ján Francisci vyhľadal biskupa Moysesa v Budíne

01.07.2012 06:46
V prostred mesiaca novembra 1861 vyhľadal Ján Francisci biskupa Moysesa v Budíne. Po krátkom rozhovore prišla reč na vystrojenie deputácie ku kráľovi. Francisci, ako podstatnú ťažkosť, vyslovil obavu o získanie dôstojnej osobnosti na čelo deputácie. Moyses na to bez váhania a rozmýšľania...

Andrej Kmeť odišiel na teologiu do Ostrihomu

01.07.2012 06:46
Koncom septembra 1861 odišiel Andrej Kmeť na teologiu do Ostrihomu. „V prvý deň neviazala nás ešte disciplína, i chodili sme z izby do izby a diškurovali v skupinách. Opakujem, že i sem dorazil som ako maďarónik, úplne nepovedomý svojho slovenstva. Zrazu počujem z jedného kúta zhovor slovenský:...

Málokto vedel kto sa skrýva pod pseudonymom „Beskydov“

17.06.2012 06:46
Za dlhší čas málokto vedel, okrem zasvätených priateľov Palárikových, kto sa skrýva pod pseudonymom „Beskydov“. Vyšlo to najavo až r. 1861, pri predstavení do srbštiny preloženého Incognita v Budíne. Kus hrali srbskí ochotníci a pri zakončení druhého dejstva privolali dvaja srbskí právnici na...

Zišiel sa Štefan M. Daxner na peštianskom nádraží s Edmundom Kállayom

17.06.2012 06:46
V polovici augusta 1861 zišiel sa Štefan M. Daxner na peštianskom nádraží s Edmundom Kállayom, známym mu už od predošlých rokov. Po krátkom pozdravení oslovil ho Kállay: „Teda silne protestujú Slováci proti turčiansko- sv.-martinskej adrese.“ Daxner: „Darmo protestujú, lebo je to už ukončený...

Roku 1860 bral si Samuel Záthurecký dcéru Ondreja Leustacha

17.06.2012 06:46
Roku 1860 bral si Samuel Záthurecký, ev. farár na Badane (neskôr bol na Dačolôme), dcéru Ondreja Leustacha, tuhého maďaróna. Leustach šiel pred svadbou pozreť, kde sa mu to má dcéra vydať. Keď odchádzal z Badana — Záthurecký ho vyprevádzal — upozornil Záthureckého, aby nenosil taký široký...

Počas dištriktuálneho konventu v Dolnom Kubíne

16.06.2012 06:45
Počas dištriktuálneho konventu v Dolnom Kubíne r. 1858 istá vyššieho rodu pani rečníkov takto charakterizovala: „Hodžá ist ein feiner Redner, Hurban ist grob, aber Geduly ist zum Kiissen.“ Keď kedysi Bauer v Liptovskom Sv. Mikuláši bol na počesť Hodžovu rečnil, Hodža sa vyslovil: „Človek má...

Keď bola reč o založení Pešťbudínskych vedomostí...

16.06.2012 06:45
Keď bola reč o založení Pešťbudínskych vedomostí a o tom, že treba zohnať na ne kauciu, Ján Gotčár podotkol, že kauciu bude ťažko zohnať, lebo národovci majú síce dobrú volu, ale peňazí nemajú. Ako príklad uviedol Sasinka. Nato sa osvedčil Sasinek, že keby i mal žobrať na ne, podpíše 100 zl., ale...

Pavel Dobšinský šiel ako štiavnický profesor s viacej priateľmi na Turiepole

16.06.2012 06:44
Pavel Dobšinský šiel ako štiavnický profesor s viacej priateľmi na Turiepole, navštíviť Nátana Petiana. Cestou vylačneli. Prišli na jeden salaš turopoľský, kde si pýtali syra a žinčice za peniaze, ale bača nechcel nič dať, že on nesmie predávať. Keď nič nemohli vykonať, povie Dobšinský...

Jozef Ľ. Holuby s Michalom Boorom a Ľudovítom Piffkom sa vybrali do Brezna

15.06.2012 06:44
V auguste 1858 vybral sa Jozef Ľ. Holuby s Michalom Boorom a Ľudovítom Piffkom do Brezna k administrátorovi superintendencie Jánovi Chalupkovi, skladať kandidatickú skúšku. Ako vkročili do Chalupkovej izby a zazreli jeho vysokú, vážnu postavu, neboli by ani verili, že toľko humoru a satiry...

Keď Fr. V. Sasinek r. 1856 vo Voderadoch prvý raz kázal

15.06.2012 06:43
Keď Fr. V. Sasinek r. 1856 vo Voderadoch prvý raz kázal, mal kostol bezmála prázdny. Až keď po „Amen“ vyzváňali na sv. omšu, hrnul sa dnu ľud, ktorý sa zatiaľ okolo kostola bol povaľoval. Ako príčinu mu ľudia udávali, že im ich farár na kazateľni len grobiani. Druhý raz teda Sasinek urobil toto...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>