Anekdoty - spisovatelia

Chrám vo Voderadoch - kaplánom bol v ten čas tam Fr. V. Sasinek.

14.06.2012 06:42
R. 1856 obnovený bol chrám vo Voderadoch pri Trnave. Kaplánom bol v ten čas tam Fr. V. Sasinek. Po posviacke bola hostina, na ktorú bol pozvaný i rychtár-roľník. Ten sa šiel k Sasinkovi poradiť, ako sa má držať na hostine, aby neprišiel do pomykova. Sasinek mu povedal: „Robte len to, čo na mne...

Bratia Michal a Pavel Mudroň neboli nikdy k odvodu volaní

14.06.2012 06:42
Bratia Michal a Pavel Mudroň neboli nikdy k odvodu volaní. Príčina bola zvláštna: drienovský pán farár Blažkovič, národovec slovenský, dal z matrík výťah o ich vojenskej povinnosti. Komisia sa dozvedala, kde sú Mudroňovci, čím sú, ale notár povedal, že dľa počutia kdesi v Prešporku chodia do...

Fr. V. Sasinek administroval račišdorfskú faru

13.06.2012 06:42
Fr. V. Sasinek administroval po odchode Ad. Hajka, farára, račišdorfskú faru z prešporského kláštora. Pred sv. omšou, ked už pred kázňou spievali, mladší ľudia ostávali von a mali v obyčaji až po kázni chodiť do kostola. Sasinek pod pesničkou vyšiel z kostola. Divili sa, čo to robí. Čo niekedy...

Rehor Uram Podtatranský bol synom chudobných rodičov.

13.06.2012 06:41
Rehor Uram Podtatranský bol synom chudobných rodičov. Otec mu skoro umrel a matka-vdova vypravila syna do škôl tak, ako to jej chudoba dovoľovala. Požičala si od cirkvi vrbicko- sv.-mikulášskej 40 zlatých, z tých za 20 zl. spravila mu šaty a druhých 20 zašila mu do podšívky kabáta. Vyprevadiac ho...

V Skalici bol zeman, menom Kardoš

10.06.2012 06:24
V Skalici bol zeman, menom Kardoš. Ten raz povedal J. Ľ. Holubymu: „Oni by byli, pán kaplán, hodný človek, enom keby nebyli taký pansláv!“ „Ale, pán Kardoš, čo si oni pod tým panslávom predstavujú?“ opýtal sa Holuby. „No, to sú tací, kerí chcú mét slovenského krála a krajinu chcú Rusom...

V Novom Meste sa ženy veľmi chystali na hostinu

10.06.2012 06:24
V Novom Meste sa ženy veľmi chystali na hostinu, nehovorili však o pletkách, ale o mladom kapucínovi, ktorý v deň púte bude kázať v kostole. Celé mesto bolo rozčúlené, každý len o mladom pátrovi kapucínovi hovoril. A keď potom mladý kapucín vystúpil na kazateľnicu, odriekol modlitbu, prečítal...

Jozef Ľ. Holuby bol kaplánom skalickým

08.06.2012 06:23
Keď bol Jozef Ľ. Holuby kaplánom skalickým, najpilnejším navštevovateľom kostola bol penzionovaný husársky kapitán, menom Výskok, napriek slovenskému menu rodený Maďar, kdesi od Debrecína. Raz kapitán prechorel. Holuby s farárom Lichardom ho išli navštíviť. Našli ho na železnej posteli ležať, so...

Fr. V. Sasinek pred vysvätením skladal skúšku

08.06.2012 06:22
Fr. V. Sasinek pred vysvätením skladal skúšku pre obdržanie spovedlníckeho plnomocenstva. Skúšali Sigmund Dáky, svätiaci biskup, Tatay a Tárcsay. Prvý ho skúšal biskup, ale potom odišiel do susedných izieb, kde mal hostí. Po jeho odchode prišiel jeden kanonik, zostal stáť pri dverách a po malej...

Kalinčiak píše o Štúrovi po maďarskej revolúcii

07.06.2012 06:21
Kalinčiak píše o Štúrovi po maďarskej revolúcii   Kalinčiak píše o Štúrovi po maďarskej revolúcii, keď obidvaja bývali v Modre: „Ľ. Štúr, u ktorého som po druhé bol padnul do nemilosti, že som vraj nešiel r. 1848 za národ bojovať, bol mi potom ustavičným priateľom; neraz hľadal...

Juraj Holček - farár ohajský

06.06.2012 06:21
Roku 1853 prišiel Juraj Holček, farár ohajský, do Prešporka, aby videl toho pátra Serafina, ktorý tak často píše do Katolíckych novín a prekvapilo ho nemálo, že je to klerik Sasinek.   Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 117)
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>