Portrety umelcov

Spisovateľ Kornel Földvári: Chystajte útok na bodáky!

17.02.2012 21:08
Profesor humoru, prezident všetkých karikaturistov, krstný otec detektívkarov, vlastný brat Vinetoua a Old Shatterhanda. Ale aj riaditeľ divadla, námestník ministra, obchodná referentka či čierny barón. To všetko bol aj je KORNEL FÖLDVÁRI, čerstvý osemdesiatnik, legenda slovenskej literatúry a...

M. Bel

28.12.2011 21:57
Zastával sa Slovanov a vyzdvihoval ich jazyk Zaznávaných Slovanov v Uhorsku sa zastávali a vyzdvihovali ich ako národ niektoré vtedajšie vedecké osobnosti. Medzi ne patril Matej Bel - najväčšia vedecká osobnosť celého Uhorska v prvej polovici 18. storočia. Vyjadrili to vtedajšie vedecké...

Elena Maróthy-Šoltésová

28.12.2011 21:22
Elena Maróthy-Šoltésová - spisovateľka a priekopníčka ženskej emancipácie V roku 1930 vyšla v Mníchove reprezentačná publikácia Elgy Kernovej „Führende Frauen Europas“. V nej sa medzi dvadsiatimi piatimi poprednými európskymi ženami objavila aj Slovenka Elena Maróthy-Šoltésová. Ocitla sa tak v...

BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON

28.12.2011 21:14
ADVOKÁT SLOVÁKOV V UHORSKU - BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON Už koncom 19. storočia, opierajúc sa o populárnosť svojej literárnej tvorby v Európe a USA, sa Björnson stal jedným z najznámejších komentátorov politického, sociálno-ekonomického a kultúrneho diania v Európe. Stal...

ĽUDOVÍT ŠTÚR V UHORSKOM SNEME

28.12.2011 20:42
Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) charakterizujú vedecké, odborné a lexikografické diela ako čelného prominenta slovenskej národnej histórie, hlavnú postavu nášho národného hnutia i slovanských koncepcií polovice 19. storočia, ale i schopného politika, jazykovedca, spisovateľa, novinára...

Krista Bendová

23.11.2011 22:31
Pred Kristou Bendovou zatvorili dvere vo vydavateľstve aj v zelovoci Knihy Kristy Bendovej boli na Slovensku istý čas tabu. Hoci nikdy sa do nich nesnažila vpašovať svoje otvorené názory na vtedajšiu politiku. V čase, keď do Československa vtrhli ruské vojská, bola spisovateľka s rodinou...

Ján (Johann) Still

23.11.2011 19:27
*26.01.1805 — +23.01.1890 No­vo­les­nian­sky uči­teľ, po­ľov­ník na kam­zíky, vy­hľa­dá­vaný hor­ský vodca, častý sprie­vodca tu­ris­tov na Ger­la­chov­ský štít — Ján Still (čí­taj Štyl) — po­chá­dzal z roľ­níc­kej ro­diny. Cho­dil do ľu­do­vej školy a popri tom už v det­skom veku po­má­hal...

Janko Silan - pirát krásy

08.11.2011 09:28
Za poloslepým pirátom krásy chodili na važeckú faru aj eštebáci Až dvadsaťštyri dioptrií musel používať  básnik Janko Silan. Napriek vážnym problémom so zrakom jeho básnická tvorba kulminovala. V roku 1948 mu vyšla zbierka Úbohá duša na zemi, ktorá vyvolala živý ohlas u...

Ján Werich

30.10.2011 14:01
Oboch nás doma nechcú, ale nemenil by som s tebou „Pokoušeli jsme se o socialismus s lidskou tváří, povedl se nám místo toho socialismus s husí kůží a pracujeme na socialismu s hroší kůží,“ píše Werich o období normalizácie v Československu. Záverečný zväzok ich korešpondencie poznamenávajú...

Ján Bocatius v súkolesiach doby

29.10.2011 13:05
Prinášame vám rozsiahly, dosiaľ nikde nepublikovaný článok Mgr. Štefana Eliáša o živote a diele Jána Bocatia, jednej z výnimočných osobností histórie Košíc. Obrazová príloha článku je doplnená nielen o dobové rytiny a maľby, ale i fotogalériu zo sprievodných akcií sympózia o Jánovi Bocatiovi,...

Dvojicu Lasica - Satinský spojil Hviezdoslavov Kubín

20.10.2011 06:51
Kto by na Slovensku nepoznal dvojicu Lasica - Satinský? Hoci Július Satinský zomrel už takmer pred siedmimi rokmi, scénky na obrazovkách stále žijú. Málokto však vie, že obľúbenú dvojicu spojil Hviezdoslavov Kubín. Minulý týždeň si Česká televízia v cykle Príbehy slávnych pripomenula nedožité...

Blaho Uhlár: Ako tvorím

11.09.2011 10:47
Ako tvorím: Blaho Uhlár Keď začíname skúšať novú hru, netušíme, o čom bude, hovorí Blaho Uhlár.     Nájsť čo najviac spásonosných dramatikov s kvalitnými scenármi je prirodzenou túžbou každého divadla. No predsa existuje ešte ďalší spôsob, ako dôjsť k novej inscenácii. Blaho...

Blaho Uhlár - Divadlo Stoka

11.09.2011 10:30
Pred dvadsiatimi rokmi sa uskutočnila prvá premiéra divadla Stoka. Pred piatimi rokmi budovu divadla zbúrali. Medzitým bolo dvadsaťšesť premiér a vyše tisíc repríz. Pre jednu generáciu divadelníkov a divákov sa Stoka stala nezabudnuteľným fenoménom. Pre štátnych úradníkov a neprajníkov bola...

Režisér Blaho Uhlár: Boj netreba vzdať, ale už bezo mňa

11.09.2011 10:15
Kariéru režiséra odštartoval v trnavskom divadle. V roku 1991 založil experimentálny súbor Stoka, ktorý by oslávil 20 rokov od spustenia prvej premiéry. Pre nedostatok financií však súbor zanikol, preto naň už iba spomína. Blaho Uhlár. Veríte, že divadlo Stoka ešte niekedy vstane z...

Guillaume Apollinaire: prenikanie do ríše snenia

01.09.2011 13:01
Posledná tretina 19. storočia sa v básnickom Francúzsku niesla v znamení drog, násilia, alkoholu, erotična a neúcty k spoločnosti. Drsné nazeranie na svet, hľadanie krásy v škaredosti vzišlo z pier prekliatych básnikov a mien ako Rimbaud, Baudelaire alebo Verlaine. Dňa 26. augusta 1880 ale v Ríme...

Andrej Kmeť

22.08.2011 09:12
Bol slovenským Schliemannom Kňaz, zberateľ a vedec Andrej Kmeť Zostavil stredoeurópsky unikátny herbár so 72 tisíckami položiek, zbierku s vyše 1 700 semenami rastlín, objavil nové druhy minerálov. S jeho menom sa spájajú archeologické objavy i záchrana kostry mamuta. Pripomína ho Rosa...

J. Satinský (rozhovor s M. Lasicom)

21.08.2011 13:29
Julo mal rád prudký osobný styk Jeho potreba zabávať ľudí bola až nutkavá. Nestačili mu na to divadlo, film, televízia ani knihy a časopisy, kdekoľvek sa ocitol, chcel všetkých rozveseliť. „A pritom hlboko v srdci nosil smútok, o ktorom málokto vedel,“ dodáva MILAN LASICA v spomínaní na Júliusa...

J. Satinský II. (očami dcéry Lucie)

21.08.2011 13:15
Satinského deti: Tato bol čarodejník BRATISLAVA - Prinášame vám druhú časť seriálu, ktorý napísala exkluzívne pre Nový Čas Lucia Satinská (21), dcéra komika a spisovateľa Júliusa Satinského († 61). Už to bude pomaly päť rokov, čo nás nezabudnuteľný Satinský opustil. Július Satinský svojim...

Vincent Šikula - Veľký rozprávač s dušou hudobníka

12.08.2011 10:30
Netušil, že raz z neho bude spisovateľ. V jeho živote hrala dôležitú úlohu muzika. Vincent Šikula by túto nedeľu oslávil 72. narodeniny.   Vincent Šikula sa narodil pod Malými Karpatmi, v dedinke Dubová, v silne veriacej rodine. Mal až jedenásť súrodencov. Všetci spávali v jednej veľkej...

Božena Slančíkova - Timrava

08.08.2011 19:07
Timrava sa narodila pred 140 rokmi Uplynulo 140 rokov od narodenia slovenskej prozaičky, autorky poviedok a noviel, dramatičky, poprednej predstaviteľky druhej vlny literárneho realizmu v próze, národnej umelkyne Boženy Slančíkovej.   Pracovala s ľuďmi.. Narodila sa 2. októbra 1867 v...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>