Poézia

Emily Dickinsonová

26.06.2011 22:14
Emily Dickinsonová (1830 - 1886) byla velice zvláštní žena:   celý život žijící v soukromí, stýkající se jen s velice uzoučkým okruhem přátel, nikdy neprovdaná,   ale ve svých představách milenka několika mužů, chaoticky píšící verše na útržky papírů,...

Elizabeth Barrett Browningová

26.06.2011 22:11
V celém světovém básnictví zřejmě neexistují   láskyplnější   verše, než jsou ty, které pod názvem Portugalské sonety věnovala svému muži Elizabeth Barrett Browningová . Sonet XIV. ( z celkem čtyřiceti čtyř, v mém překladu) budiž toho důkazem…   Když miluješ mne,...

John Wilbye

26.06.2011 22:06
John Wilbye (1574 – 1638)   je pravděpodobně nejznámějším z anglických   skladatelů madrigalů, v nichž vždy dokázal dokonale propojit obsah a hlasový projev - jeho madrigaly se proto počítají mezi   nejkrásnější, které vůbec kdy vznikly. Dnes jde,...

Omar Chajjám

26.06.2011 21:59
Slavný perský hvězdář, matematik, filosof a básník Omar Chajjám se narodil v prvé polovině jedenáctého století. Ve své vlasti je dodnes oslavován kvůli své vědecké činnosti, avšak Evropa a Amerika jej zná hlavně jako tvůrce stovek a stovek čtyřverší...

Alfred Edward Housman

26.06.2011 21:58
Alfred Edward Housman (1859 – 1936) byl londýnský a cambridgeský klasický filolog, jehož básnická tvorba čítá jen tři útlé sbírky: Chlapec ze Shropshire, Poslední básně a Další básně. Vypsával se v nich z osobních citových krizí a přestože jde tedy o básně...

Ján Neruda

26.06.2011 21:51
    Jsem Čech, můj znak je lev! Jsem Čech, chci krev, jen krev! Však moderní Čech jinak na to musí: Čech moderní když krev chce, chce - krev husí. Ta lahoda, ta chuť - ach, srdce klidné buď, ať mluví jen, kdo zkusí! Vem po 3 krejcařích krev ze 2 husí a měj...

William Butler Yeats

26.06.2011 21:50
William Butler Yeats (1865 – 1939) byl anglický básník, dramatik a esejista, který v roce 1923 dostal za své dílo Nobelovu cenu. V roce 1893 poprvé vydal soubor próz „Keltský soumrak“, který   v roce 1902 rozšířil. Nedávno mi   dr. S. K....

William Morris

26.06.2011 21:48
William Morris (1834 – 1896) byl anglický básník, prozaik, výtvarný umělec a socialistický utopista (coby potomek bohaté rodiny si takového koníčka mohl dovolit). Vedl nesmírně mnohostranný a činorodý život a svůj estetický a etický ideál nacházel převážně...

Théophile Gautier (1811 – 1872)

26.06.2011 21:33
Théophile Gautier (1811 – 1872) byl francouzský básník, prozaik a esejista, ač začínal jako malíř. Náležel zprvu k bouřlivákům hnutí „Mladá Francie“, ale postupně se přiklonil k zásadě „umění pro umění“ a ke kultu formy. Z  jeho románů je nejznámější...

Percy Bysshe Shelley

26.06.2011 21:27
Filosofie lásky   Každý pramen najde řeku svoji, každá řeka svoje moře zas, větry nebes navěky se pojí se sladkými emocemi z krás. Samotné přec na světě nic není, na to boží zákon přísně dbá, v jednu duši vše se záhy mění, pročpak ne my...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>