Zaujímavé odkazy

Zákon o štátnom jazyku

http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/legislatva

 

Slovenské slovníky, učebnice, portály

 

 

Zlatá niť slovenskej literatúry

www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/pamat-sveta/pamat-slovenska/zlata-nit-slovenskej-literatury/

 

Pravidlá slovenského pravopisu

http://www.juls.savba.sk/publications/psp.html

http://slovnik.azet.sk/pravopis/pravidla-pravopisu

 

Krátky slovník slovenského jazyka

http://slovnik.juls.savba.sk/

Elektronický lexikón slovenského jazyka (KKS, PSP, SSJ

http://www.slex.sk/

Morfológia slovenského jayzka

http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/

Slovenský národný korpus

http://korpus.juls.savba.sk/

Šarišsko-slovenský slovník

http://www.stofanak.sk/slovnik/

http://ilonas.net/valal/pdf/Buffa2004_Slovnik_sarisskych_nareci.pdf

Etymologický slovník mien

http://www.stofanak.sk/slovnik/

http://slovnik.dovrecka.sk/

 

Literatúra

On-line texty slovenských a svetových spisovateľov:

http://www.zlatyfond.sme.sk/

http://ld.johanesville.net/

http://beatnici.mysteria.cz/beat.html

http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/karel-capek/  - Karel Čapek(komplet)

http://www.odaha.com/

http://members.chello.sk/miro.mandak/

http://www.ekniznica.sk/

http://www.klasici.sk/

http://texty.citanka.cz/

http://projekty.infovek.sk/pesnicky/

http://revuepodium.webnode.cz/

http://vzjp.cz/verse.htm

http://www.odaha.com/

http://svjet.sweb.cz/poza.html

http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/

http://stephenking.kbx.cz/download.php

http://www.psanci.cz/literatura.php

http://beatless.misto.cz/_MAIL_/alexandreia/seznam.html

http://www.kadlecik.sk

 

Proglas:

http://www.litcentrum.sk/proglas

 http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

 

Slovníky slovenských a svetových spisovateľov

http://www.litcentrum.sk/abc

http://www.literatura.kvalitne.cz/

www.svetovaliteratura.hostujem.sk/

 

Encyklopédia súčasných spisovateľov na slovensku

www.books.sk/index.jsp

Dejiny slovenskej literatúry I - III. (S. Šmatlák, V. Marčok...)

http://www.litcentrum.sk/dejinyslovliteratury

Jaroslav Vlček: Dejiny literatúry slovenskej
http://www.litcentrum.sk/50251
Štefan Krčméry - Dejiny slovenskej literatúry I., II.
http://www.litcentrum.sk/50290
http://www.litcentrum.sk/49653

 

 

Maturitná knižnica - autor na dnes (medailóny spisovateľov, úryvky z diel...)

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/projects/autor/index.php

Čitateľský denník na Českom rozhlase

http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/?odkud=banner

Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR

http://www.litcentrum.sk/citanie

 

Inšpirátor s Kamilom Peterajom

http://www.metoo.sk/tvstream/index/484/inspirator

Písanka Daniela Heviera

http://blog.martinus.sk/r/rubriky/hevier/pisanka/

 

Časopisy o literatúre a slovenskom jazyku

PDF archív Knižnej revue

http://www.litcentrum.sk/27473

 Dotyky

http://www.dotyky.net/

 Česká literatúra

http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/archiv

 

Kultúra

http://www.kultura-fb.sk/new/?page_id=7

 

===================================================

TEST FILES

===================================================

CAB_test_file.cab (5,5 kB)

GZ_test_file.gz (5,8 kB)

MSI_test_files.msi (23040)