3.12.1952 - v Prahe bol popravený politik a publicista Vladimír Clementis.

03.12.2013 06:10
3.12.1952 - v Prahe bol popravený politik a publicista Vladimír Clementis. Po vyštudovaní práva v Prahe pôsobil ako advokát v Bratislave.
 
Od r. 1924 bol členom KSČ, v r. 1939 ho z KSČ vylúčili pre nesúhlas so sovietsko-nemeckým paktom, v r. 1945 bol do strany opäť prijatý. V r. 1939-45 sa zúčastnil na zahraničnom odboji vo Francúzsku a Veľkej Británii, v r. 1945-48 bol štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí, 1948-50 minister zahraničných vecí ČSR.
 
 
Po vykonštruovanom stalinskom procese bol v r. 1951 zatknutý a popravený. V r. 1963 bol rehabilitovaný. Autor ľavicovo orientovanej literárnej publicistiky: Slovenský ľud a odkaz T. G. Masaryka, Usmerňované Slovensko, Odkazy z Londýna a osobne ladených kníh: Nedokončená kronika a Listy z väzenia. Narodil sa 20. septembra 1902 v Tisovci.
 
 
Zdroj: