2x rozhovor s Dušanom Dušekom

24.04.2011 14:49

Dušan Dušek: Dotyk je najmenšia vzdialenosť

Napísal neobyčajnú holú vetu. Holú vetu o láske, ktorá sa stala Knihou roka v tohtoročnej ankete Pravdy. Meno spisovateľa Dušana Dušeka je už veľa rokov súčasťou maturitných otázok. Smeje sa tomu a vlastných študentov scenáristiky trápi len tým, aby slobodne a kriticky uvažovali. Aby poznali dobrú literatúru, bez ktorej si nedokáže predstaviť svet.

Kedysi každý spisovateľ na počkanie povedal, že k písaniu ho priviedlo intenzívne čítanie. Čo ťahá k písaniu dnešných mladých ľudí, keď literatúru čítajú okrajovo?
Mladí ľudia nečítajú menej ako staršie generácie, ale čítajú úplne iné veci. V našej mladosti sme na oveľa menej dobrých kníh mali oveľa viac času. Nejestvoval napríklad internet - a práve na ňom mladí ľudia čítaním aj písaním prirodzene komunikujú. No kapacita toho, čo sa dá za deň alebo za týždeň prečítať, je obmedzená a napĺňa sa mnohými odlišnejšími vecami. Samotné knihy, próza, beletria, zaberajú čoraz menšiu časť z priestoru, ktorý je človek schopný zaplniť čítaním. Napriek tomu potreba vyjadrovať sa písaním ostáva.

Čo si myslíte, prečo?
Čo ich k tomu vedie, je aj pre mňa trochu záhada. Možnosti uplatnenia sú pre scenáristov veľmi neisté. V tejto chvíli sa napĺňajú najmä v televíznych seriáloch. Oveľa zriedkavejšie v celovečernej, teda dlhometrážnej filmovej tvorbe. A predsa každý rok s obdivom a radosťou zisťujem, koľkí sa k nám hlásia. Nie som taký pesimista, aby som považoval za márnosť, že chodia práve k nám. Títo mladí ľudia tri až päť rokov strávia v žičlivom liberálnom prostredí. Môžu komunikovať so svojimi rovesníkmi, ktorí sú rovnako zameraní, a stretávajú sa so všetkými filmovými profesiami, ktoré sa im raz môžu zísť. Duch našej školy je priateľský. Máme samozrejme aj vedomostné skúšky, ale my sa najväčšmi tešíme a oceňujeme, keď niekto príde s niečím novým, keď nás svojou prácou prekvapí.

Na vysokej škole učíte mladých ľudí písať. Ako sa vám darí?
Prvá veta, ktorú hovorím študentkám a študentom na začiatku ich štúdia, znie: Ja ani nikto iný vás písať nenaučí. Môžu sa to naučiť len tým, že to budú robiť. A ja budem nápomocný drobnými, čo najmenej nápadnými radami. Tak ma to kedysi v Mladej tvorbe naučil básnik Ján Buzássy. Môžem pomôcť v uvažovaní o texte - cudzom, a potom aj vlastnom. Nikdy som netušil, že okrem tvorby scenárov budem raz učiť aj literatúru. No na školách je - ako vždy a stále - veľmi málo peňazí. Preto musíme vlastnými silami zvládať predmety, ktoré už nedokážeme obsadiť samostatnými pedagógmi. A tak teraz s ďalším spisovateľom Jozefom Puškášom učíme aj literatúru. Vynútil si to stav, v akom k nám prichádzajú študenti zo stredných škôl.

Tak málo vedia?
Literatúru poznajú len tak, aby im to stačilo na skúšku k maturite. Nedokážu hovoriť o jednotlivých knihách, dielach alebo aspoň o jednej poviedke, podať o nich svoj výklad. A keďže chcú písať, musia vnímať text nielen ako čitatelia, ale aj ako budúci autori. Takto sa mi teraz, ako dúfam, po dlhých rokoch zúročujú tie stovky kníh, ktoré som prečítal.

Istá vysoká úradníčka z ministerstva kultúry v jednej debate nedávno vyhlásila, že príliš veľa mladých ľudí každý rok končí na vysokých školách kultúrne a umelecké smery, a potom idú všetci na ministerstvo kultúry s natiahnutou rukou. A navrhla zredukovať vysoké školstvo na podstatne menší počet kultúrnych odborov. Ako by ste komentovali takýto názor?
Použil by som jediný argument - na našej škole sa slobodne rozvíja myslenie mladých ľudí. A to je absolútne prioritné.

Nevznikli práve preto už v stredoveku vysoké školy?
Samozrejme. Vôbec nie je záruka, že naši absolventi budú robiť film alebo písať literatúru. To najcennejšie je, aby mali vlastný názor. Aby ich niekto podporoval a uistil, že ten vlastný názor nielen môžu mať, ale môžu ho aj slobodne vysloviť. A to sa potom bude týkať celého ich ďalšieho života.

Čo si myslíte, prečo celé humanitné vzdelanie v našej krajine ťahá akoby za kratší koniec?
Frustruje ich neistota, či svoje vzdelanie dokážu použiť. Na ďalšom mieste je ocenenie práce. Ide to až do takých absurdností, že môj priateľ výtvarník pri rozhovore s maliarom, ktorý mu prišiel vymaľovať ateliér, vypočítal, že ako umelec zarába dvadsaťkrát menej ako maliar natierač. A ja ani nepoznám nikoho, kto by písal, maľoval, filmoval či robil divadlo pre peniaze. Možno sa kde-tu nájde nejaká výnimka. No väčšinou sa ľudia rozhodnú pre umenie z čistého idealizmu. Alebo z čistej sebalásky - že robím, čo chcem. Nemôže byť nič vzácnejšie, ako robiť to, čo človek chce. To je ďalšia príčina, prečo ľudia v kultúre sú idealisti a nekričia až tak hlasno, že majú malé honoráre.

Zdá sa, že za dvadsať rokov od revolúcie si ľudia s humanitným vzdelaním už zvykli na svoje slabé ohodnotenie. Čo ich tak položilo?
Azda aj nástup konzumu. Pokiaľ ide o to, čo si môžeme kúpiť v obchodoch alebo si užiť, Slováci sa nikdy nemali tak dobre, ako sa majú dnes. Nechcem byť moralista. Neodsudzujem to, len konštatujem, že materiálna potreba ľudí sa ešte stále nenaplnila natoľko, aby tu odrazu prevládol hlad po duchovných hodnotách.

Často sa povie, že Slováci sa nemali tak dobre, ako sa majú dnes. No mnohí ľudia, čo sú dlhodobo bez práce, majú iný názor. A premieta sa to aj do internetových diskusií, kde mladí, ale už frustrovaní diskutéri píšu, že všetci umelci sú darmožráči a treba ich poslať k lopate.
Ale veď tí umelci často k lopate aj idú! Nikto ich tam nemusí posielať. Na svoj prvý písací stroj som si zarobil, keď som ako študent pomáhal po kalamite na Červenej skale, kde som vozil drevo k píle a na stanici som nakladal vagóny. Čo to znamená - ísť k lopate? Chce taký človek vedieť, aký mám honorár? Pokojne zverejním, že za poslednú knihu Holá veta o láske, ktorú som písal asi rok, som dostal 1 200 eur, čo je asi 100 eur na mesiac - pri každodennom vysedávaní za písacím stolom.

Akoby sa autorské honoráre nehýbali sto rokov...
Ale ja sa vôbec nesťažujem! Mojím najväčším honorárom je, že moja kniha vyjde, a ešte väčším - že si ju niekto kúpi a prečíta. No nech človek, ktorý hovorí: umelci k lopate, vie, že ide o 100 eur mesačne za každodennú prácu. Nehovorím, že z toho žijem ani nič také, no chcem, aby tieto relácie boli jasné.

Ako vyzerá každodenná práca spisovateľa?
Keď sa raz Karla Čapka opýtali, ako píše, odpovedal: "Prdelí!" Každodenná práca znamená sedieť na zadku. Nie je to nič nové ani nevšedné, naopak. Je to prostá práca, ktorá spočíva v tom, že človek sedí za stolom, a ak má nejaký nápad, tak sa pokúša nezošalieť z toho, že sa mu ho nedarí napísať tak, ako by chcel. A stále dúfa, že cez okno pracovne priletí nejaký opeľovač, ktorý mu myšlienku posunie ďalej. Niekto píše rýchlo, ja skôr pomaly, niekedy trpezlivo, inokedy netrpezlivo, po vetách. V každom prípade - pre mňa je to veľmi príjemné sedenie...

Ako vás "opelilo" napísať Holú vetu o láske?
Odrazu mi zišlo na um, že som nikdy nenapísal nič, čo by vychádzalo z filmárskeho prostredia, hoci sa v ňom pohybujem už okolo 40 rokov. A že niektoré detaily z "filmárčiny" by mohli byť pre čitateľov zaujímavé. V jednej poviedke je teda scenárista, v druhej režisér a v tretej pedagóg, ktorý učí na filmovej fakulte. Takže to, k čomu som pričuchol, som rozdelil do troch textov. I keď, samozrejme, filmárske prostredie je len kulisou. V prvom rade ide vždy o vzťahy medzi ľuďmi, o ktorých je zväčša ťažké povedať niečo nové, neošúchané...

Je vaším prvoradým cieľom autentické prežívanie človeka?
Moje úsilie smeruje k čomusi, čo ani neviem presne pomenovať. Azda, asi - zachytiť nejakú emóciu. Čo viac? Zachytiť to, čo vznikne, keď sa dotknú dvaja ľudia. Raz som niekde napísal, že dotyk je najmenšia vzdialenosť. Usilujem sa, aby v mojich textoch fungovali takéto dotyky. A pri troche šťastia, aby sa ich dotýkal aj čitateľ.

Krásny názov knihy Holá veta o láske tiež spôsobuje, že čitateľ má chuť dotknúť sa jej...
Názov je ponukou na hru. Ani neviem, ako mi zišiel na um, napokon ani jedna poviedka v knižke sa tak nevolá. No tie texty sú naozaj trochu o láske a holá veta hovorí o tom, že sa tam hádam zbytočne netára.

Striedanie takmer holých viet je váš typický rukopis. Napísali ste napríklad: "Zápalky sa tešia na tmu." Alebo: "Vzduch má čierny kašeľ." Či rozvinutejšie: "Už na začiatku jesene ste v jej hlbokom strede."
Toto som napísal?

Iste. Akoby vám išlo o sfilmovanie jazyka - "holou vetou".
To sa mi páči - sfilmovanie jazyka. Ak by to bola pravda, ak by to tam bolo, aspoň v jednej vete, tak by som si mohol len gratulovať.

Nenaznačili ste to inde aj sám, keď ste napísali, že noc je čierne políčko - je to negatív dňa?
Niektoré asociácie prichádzajú tak samozrejme a prirodzene... Čo je vo filme povedzme banálne, keď sa to dá do holej vety, zrazu to má väčšiu špecifickú váhu. Keď niečo zázračne prejde z jedného jazyka do druhého, získa nový význam. Asi najcennejšie je, keď autor dostane spätnú väzbu. Keď sa dozvie niečo, o čom ani netušil, že tam nejaký čitateľ raz nájde. Skúsenosť a emócia čitateľa pri komunikácii s textom je tvorivý proces, o ktorom sa spisovateľ dozvie len úchytkom.

Nehovoria vám azda ľudia, ako čítajú vaše prózy?
Len kde-tu príde nejaká správička. A vždy ma veľmi poteší. Mám takú historku, ako som raz písal jednu prózu a po mesiaci som to celé zabalil a hodil do koša. Bol som s tým nespokojný. Veľmi som sa ľutoval, aké je to nespravodlivé - až som zbúchal za pol hodiny trojstranovú poviedku spojenú z drobných poznámok. Aby som mal pocit, že po mesiaci vysedávania mám aspoň čosi hotové, nejakú "poviedku", črtu alebo čo to bolo. Po nejakom čase odo mňa pýtali text z Romboidu. Spomenul som si na tento dávno odložený text, ktorý na moje prekvapenie uverejnili. Keď to vyšlo v časopise, dal som to aj do knižky. A keď to už bolo v knihe, literárny vedec Peter Zajac o tom napísal 15-stranovú štúdiu. Veľmi som sa na tom zabával.

O čom to svedčí?
Pri jednom stretnutí som mu vysvetlil, že poviedku som zbúchal za pol hodiny, len aby som sa z márnomyseľnosti odmenil za nepodarenú mesačnú robotu. A že ak by to bol vedel, iste by o nej nič nenapísal. A vtedy mi Peter Zajac povedal tú pamätnú vetu: "Ty nevieš, čo si napísal." To ma zaskočilo a zároveň nadchlo - je to pravda.

Ak ako spisovateľ "neviete", čo ste napísali, ste akýmsi médiom?
Netuším. Samotný text má po dokončení úplne suverénny a samostatný osud. Najzaujímavejšie je, keď sa text v tých maličkostiach, jednotlivostiach "preinačuje" na jedinečný spôsob konkrétneho čitateľa. Bolo by krásne, keby sa napríklad sto čitateľov dohodlo, že si vyberú poviedku Antona Pavloviča Čechova a napíšu o nej kratučkú esej - o svojej emócii z jej čítania. V každom texte by bolo zaručene niečo iné. A to je na tom to najkrajšie, z toho by sa určite radoval aj sám Anton Pavlovič. Čitateľ má vždy pravdu. A nemusí sa zhodovať so zámerom autora.

Často hovoríte o ruskej literatúre. Čím je pre vás iná?
Nemyslím si, že je "iná", ale bez ruskej literatúry - od Gogoľa cez Tolstého, Dostojevského, Čechova - by dnešná súčasná moderná próza, ako ju poznáme, nebola. Ich diela sú absolútne kľúčové. Gogoľove Petrohradské poviedky v 19. storočí priniesli niečo, čo tu nikdy predtým nebolo. Absurdnosť, iróniu, posmech, to všetko spojené s obrovskou fantáziou a presnosťou. Sú to proste takí ľudia, ktorí zrazu zmenia svet.

Svet literatúry?
Literatúry, umenia, myslenia. Je ich celá plejáda - a v literatúre to nie sú iba Rusi. Neskôr prišiel Francúz Marcel Proust, do anglosaskej literatúry vstúpil James Joyce, v germánskom prostredí to bol Robert Musil a v 50. rokoch to boli určite americkí beatnici. To sú také stĺpy. Akoby sa suma jedného obdobia zrazu pretavila do novej kvality. V autorskej skúsenosti tú zmenu zrazu niekto uchopí a vychádzajúc z toho, čo bolo predtým, hovorí niečo nové. Ináč, jedinečne. Taká udalosť sa vždy stane motorom pre nové obdobie a v literatúre spôsobí novú vlnu.

Viete si predstaviť svet bez literatúry?
Neviem. Literatúra však svet nemení. Je jeho pamäťou, svedectvom, dokumentom. Ak si prečítate napríklad texty Daniila Charmsa z 30. rokov minulého storočia, pred vaším vnútorným zrakom sa vyplaví celá hrôza totalitného sveta, v ktorom ten človek žil. A možno je to ešte desivejšia správa ako nejaká skvelá historická kniha. Pretože hovorí v takých apokalyptických obrazoch, ktoré realitu dolapia a usvedčia z toho, že takto sa žiť nedá. Napokon je to aj svedectvo o tom, ako tá konkrétna doba človeka napokon zabije. Ako samotného Charmsa. Je to veľkolepý spisovateľ.

Nie sú skutočnými dejinami ľudstva dejiny jeho myslenia?
Aj tak by sa to dalo povedať. Znie to akoby trochu pateticky, ale na druhej strane, možno sa to ani presnejšie nedá povedať.

Vy sa obávate pátosu. Prečo? Je v slovenskom spoločenskom aj jazykovom kontexte nevkusný?
Pátosu sa vyhýbam, lebo verím, že pravdy, ktoré sa niekedy zaobaľujú do pátosu, sa dajú povedať rovnako presne aj tými najobyčajnejšími slovami. Niekedy to je skutočne replika z rozhovoru, ktorá má tú istú výpovednú hodnotu ako nejaká úvaha. Je rovnako legitímna, vzácna, múdra. Keď má človek šťastie, tak to niekedy začuje v dvoch - troch vetách bežného rozhovoru, doslova živých slovách - a tak sa mi to páči väčšmi ako s tým pátosom. Mám pocit, že je to vďaka spontánnosti všetko akési rýdzejšie.

Vaše ženské hrdinky sú výnimočné aj vďaka tomu, ako ich pozorne počúvate a povyšujete ich reakciu na svet cez nenápadné repliky. Dá sa povedať, že milujete ušami?
Obdivujem, ako ženy s oveľa väčšou vľúdnosťou, jemnosťou a prívetivosťou vnímajú maličkosti sveta. Keď sú ochotné o tom hovoriť, tak zvyčajne sú oveľa vrúcnejšie ako chlapi. A v tej vrúcnosti je niečo najcennejšie - tichý, vzácny cit. Keď sa to dostane do nejakej presnej vetičky, bol by hriech nezaznamenať to, s obdivom to nepoužiť.

Prečo scenáristiku študujú takmer samé dievčatá?
Azda preto, že 18- až 20-ročné dievčence sú citovo vyspelejšie ako ich rovesníci - chlapci. Vnútorný svet dievčat je v tomto období bohatší, intenzívnejší. Chlapci sú "veční chalani". Skôr reflektujú, čo sa deje. To však nestačí, lebo pri písaní treba vnímať aj to, čo je vnútri diania. Navyše dievčatá v tomto veku oveľa viac čítajú ako chlapci. Aj preto sú ich texty, ktoré posielajú na pohovory, zrelšie.

Aký film vás naposledy scenáristicky nadchol?
Za posledné dva - tri roky to bol napríklad scenár k americkému filmu Dvere v podlahe. Je to príbeh mladého muža a staršieho spisovateľa s rodinou. Natoľko ma zaujal, že som siahol po knihe, podľa ktorej vznikol. A zistil som, že múdry Tod Williams sfilmoval len jednu pätinu knihy a múdry spisovateľ, bestsellerista John Irving napriek ponukám Hollywoodu uprednostnil práve tohto mladého režiséra a autora scenára. Tak vznikol krásny film, ktorý sa mi páči ešte väčšmi ako samotný román. A musím spomenúť aj slávnu Améliu z Monmartru. Keď som film videl prvýkrát v kine, cítil som, ako je celá sála blažená, že sa naň pozerá. V jednej chvíli som sa prestal dívať na plátno, obzeral som sa po divákoch a uvidel som samé šťastné tváre. To je najväčší úspech, aký môže nejaký film mať. Toto by som si želal zažívať pri každom dobrom filme.

Ako vnímate vývoj filmu a najnovší nástup 3D verzií?
Som staromódny, úplne mi stačí podoba dvojrozmerného filmu - na plátne či v televízii. Teším sa, keď vidím dobrého herca, dobrú herečku... Nezdá sa mi, že by 3D akokoľvek napomáhalo tomu, aby bol film citlivejší a lepší v príbehu. Je to naozaj technologická záležitosť. A umenie nespočíva v technológiách. No môžu byť dobrými pomôckami. Povedzme - vo filmoch pre deti.

Je koniec roka. Aká kniha vás v poslednom čase zaujala?
Asi pred dvoma rokmi som natrafil na recenziu knihy autorky, ktorej meno som nikdy predtým nepočul. V novinách bol našťastie aj kratučký úryvok textu, ktorý hovoril len o tom, ako čajka behá po morskom brehu a zanecháva stopy v piesku... Bolo to však napísané tak, že som okamžite vyrazil do kníhkupectva. Išlo o americkú poetku a spisovateľku Elizabeth Bishopovú, ktorá zomrela pred vyše dvadsiatimi rokmi. Vydala štyri básnické zbierky a za jednu z nich dostala Pulitzerovu cenu. Márne som hľadal jej meno v antológiách americkej poézie, ktoré mám doma. Neuvádzali ju.

Vyrazila vám dych?
Ide o texty, ktoré Elizabeth Bishopová písala po celý život. Jej priatelia ich posmrtne usporiadali do knihy s názvom V dedine (Ve vesnici, Opus, Praha 2007). Prečítal som to s prvotným úžasom ako v časoch, keď som len začínal vážne a vášnivo čítať. Rovnako nádherné sú aj jej básne vo výbere Umenie strácať (Umění ztrácet, Fra, Praha 2005) Bol to pre mňa ten druh objavu a pocitu, že nič podobné som dosiaľ nečítal. Pritom - sú to veľmi prosté texty, ktoré najobyčajnejším zachytením skutočnosti hovoria tie najväčšie krásy.

Tými obyčajnými vecami sa prihovárajú ľuďom aj napríklad tituly zo série Slepačia polievka pre dušu. Je to literatúra?
Domnievam sa, že keď niekto číta Slepačiu polievku, tak možno mu raz príde do ruky aj nejaká iná kniha. Čítanie súvisí aj s istým návykom, s potrebou. A návyk na čítanie sa dá získať čítaním čohokoľvek. Aj ja som v detstve čítal všelijakú brakovú literatúru. A napokon, keď má niekto zážitok z čítania takého Paula Coelha, je to stále lepšie, ako nečítať nič.

Prečo?
Čítanie knižiek, nie je len niečo mechanické. Je to hlboká duchovná činnosť, ktorá blaží dušu.

Vaši študenti na rozdiel od iných vyhrali, keď pre skromné financovanie školy ich učíte literatúru práve vy. Biofyzik a filozof Ladislav Kováč (náš prvý ponovembrový minister školstva) tvrdí, že školy a kultúru musíme neodkladne povýšiť na úroveň financovania silových rezortov - ako sú ministerstvá hospodárstva či vnútra. Neznie to ako výrok fantastu?
Úplne s ním súhlasím. Aj keď sa to nedá silovo presadiť. Ak si túto jednoduchú vec u nás konečne niekto neuvedomí, manko spoločnosti voči vzdelaniu a kultúre sa bude iba zväčšovať. No za dvadsať rokov od Novembra 1989 si to ani jedna vláda, ktorá tu bola, poriadne neuvedomila. Jeden príklad za všetky. Doteraz nevyšiel kompletný výkladový Slovník súčasného slovenského jazyka. Stále je tu iba prvý zväzok A - G. Ani neviem, ako to mám nazvať, túto ignoráciu, túto nekultúrnosť, veď ten posledný je datovaný rokmi 1959 – 1968!

Ako je to v iných krajinách?
Každý kultúrny národ má niekoľko vydaní slovníkov svojho jazyka. V každom anglickom kníhkupectve nájdete možno aj päť rôznych vydavateľov, ktorí vydávajú vlastný výkladový slovník. Navyše náš slovník je už hotový - je v počítačoch, ale peniaze na vydanie vraj stále nie sú! Teraz, po piatich rokoch, má vyjsť druhý diel. Zdá sa mi, že v Európe ani nejestvuje ďalší taký národ, ktorý by viac ako 40 rokov nevydal aktualizovaný slovník svojho jazyka. Ten starší, šesťdielny, ešte stále čítam, aj keď niekedy so smútkom za krásnymi slovami, ktoré už umreli, lebo sa prestali používať, ale stále je veľmi dobrý. No nutne potrebujeme aj ten nový. Slovník je základná vec každého národa, každej literatúry, a nech to znie aj pateticky, je to vždy biblia jazyka, bez ktorej sa nedá žiť.

V situácii, keď samozrejmé kritéria kultúrnosti prestávajú platiť, akákoľvek oprávnená požiadavka znie "nástojčivo"...
Slovník je nad všetkými ideológiami, vládami. To je základný majetok národa a musí byť k dispozícii - a nielen ako správa a dokument o živote súčasnej slovenčiny. Keď to niekto ignoruje, tak vlastne blíži všetkému, čo sa označuje za slovenské. A tu sa bez nástojčivosti nezaobídeme.

Tina Čorná | 02.01.2011

Zdroj: www.jetotak.sk/autonomna-zona/dusan-dusek-dotyk-je-najmensia-vzdialenost

 

Dušan Dušek: Dobrý rozhovor je ako dobrá poviedka


Jeho žena vidí do budúcnosti a jeho priatelia sú s ním aj počas spánku. Mohol byť aj stolárom, no napokon nestružliká z dreva, ale zo slov. Spisovateľ a scenárista DUŠAN DUŠEK pôsobí ako stelesnenie pozitívnosti, no ako hovorí, nemá v sebe nijaký program, ktorý by z neho robil dobráka. Vie si však vybrať, akými ľuďmi sa obklopí. 

Ste známy tým, že nemáte mobilný telefón, internet používate?
Čoraz väčšmi, hoci spočiatku som si myslel, že sa mu úspešne vyhnem. No moja žena videla do budúcnosti presnejšie a jasnejšie ako ja – a tak ma na počítač doslova nahovorila. Dnes som jej vďačný. Ako staromódnemu človeku sa mi zdalo, že na to moje písanie, ponorené často do spomienok, úplne postačí pero a starý písací stroj. Aj v tom som sa mýlil – počítač je nielen lepšia mašinka na písanie, to je iba jeho základná funkcia, po pripojení na sieť je z neho zázračné okno do sveta, jeden zo základných komunikačných prostriedkov medzi ľuďmi, ktorý je plným právom pripodobňovaný k vynálezu kníhtlače.

Nie je lepšia osobná komunikácia?

Tá je nadovšetko. Ale máme na ňu čoraz menej času. Dnes je taká presila informácií, dostupných zo všetkých strán, že vlastne ani nepotrebujeme druhého človeka, aby sme sa niečo nové dozvedeli. V časoch, keď sme začínali písať a stretávať sa s priateľmi v redakcii časopisu Mladá tvorba, nič také ako mobil alebo internet nejestvovalo. Nové informácie o knižkách, filmoch alebo hudbe som dostával takpovediac z prvej ruky – len tak, v mimovoľných rozhovoroch počas hrania stolného futbalu či hokeja v redakcii, ak sa niečo páčilo Petrovi Repkovi, Dušanovi Mitanovi, Ivanovi Štrpkovi alebo Janovi Štrasserovi, tak to zaujímalo aj mňa, bol to zväčša zaručený tip, nestrácal som čas hľadaním kvality, spoľahol som sa na priateľov, mohli sme sa spolu o všetkom rozprávať. A komu sa nechcelo hovoriť, ten si tam mohol pospať na veľkej koženej sedačke pri stene, no aj počas spánku bol s nami.


Ako spisovateľ veľa času trávite v spomienkach. Keď je človek veľmi starý, tak sú rané spomienky sviežejšie ako tie neskoršie. Je to tak aj so „spisovateľskými“ spomienkami, sú tie najsilnejšie z detstva?
Mnoho z toho, čo zažívame, je práve v detstve po prvý raz, sú to zväčša nové, ohurujúce zážitky a skúsenosti, plné prekvapení, aj preto sú ich svetlo a jas v pamäti oveľa silnejšie ako hocičo iné, čo sa neskôr znovu a znovu opakuje. Práve táto jedinečnosť zážitkov predlžuje v detstve čas. Nič nie je všedné. Mali by sme sa z toho tešiť, no namiesto toho chceme byť čo najskôr dospelí, nevieme sa dočkať času, kedy sa tak stane, aj keď pri spätnom pohľade potom zisťujeme, že detstvo bol raj, z ktorého sme akosi príliš skoro, príliš rýchlo odišli.

Nie je to aj tým, že máme filter, ktorý odstraňuje zo spomienok negatívne veci? Deti predsa trpia mnohými strachmi, úzkosťami, komplexmi, citové veci sa ich dotýkajú oveľa hlbšie, je to silný strach zo smrti, všeličo.
Súhlasím. Tým filtrom je naša skúsenosť. Aj tá najväčšia detská boliestka či nespravodlivosť je v dospeláckom zrkadle oveľa menšia, ako sa nám zdala v minulom čase. Máme vlastne šťastie: zlé z detstva sa v spomienkach scvrkáva, to pekné a dobré zase rastie. Máme to v zálohe. A môžeme s tým sami seba kedykoľvek potešiť. Pri troche šťastia – aj niekoho iného. Alebo ten iný nás.

Hovorí sa, že človek sa ako osobnosť formuje prvé tri roky, nasáva podnety, ktoré tvarujú jeho osobnosť. Koľko rokov ste sa tvarovali ako spisovateľ? Kedy ste pocítili potrebu dať niečo von?
Ak sa to tak dá povedať – prvou fázou spisovateľského tvarovania je určite čítanie. V našej rodine sa vždy čítalo a chodilo do kina. Prvé rozprávky nám čítala stará mama, pamätám sa na jej okuliare so žltým pleksisklovým rámikom – a pamätám sa aj na to, ako som sa nevedel dočkať, kedy sa už naučím čítať, aby som to mohol robiť sám. Dodnes som neprestal. Stále radšej čítam, ako píšem. Vianoce bývali pre mňa štedrým časom aj preto, lebo vždy som dostal zopár kníh, londonovky a verneovky, ktoré som vždy počas prázdnin zhltol. A potom som raz pod stromčekom našiel knižku, ktorú si rodičia kúpili pre seba – 49 poviedok od Ernesta Hemingwaya. Nič také som dovtedy nečítal. Vyzeralo to jednoducho, ale bolo to hutné, obsažné, zachytené presným jazykom. A napísané zdanlivo tak ľahko, že sa mi zdalo: toto dokážem aj ja. Tak som to skúsil. A vlastne stále znovu skúšam. To zdanlivo najľahšie býva často najťažšie. Spisovateľské tvarovanie sa dá zhrnúť do troch slov: skúšame niečo robiť.

Dá sa písanie naučiť?
Možno dá. Ale nikto iný vás to nenaučí, tým jediným učiteľom je túžba po písaní – a potom samotné písanie. Písať sa dá naučiť len písaním. Takto akosi sa to pokúšam vysvetľovať aj našim študentom v ateliéri scenáristickej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Ako učiteľ im môžem iba potichu a nenápadne ponúknuť nejakú radu, podobne ako to kedysi v Mladej tvorbe pri našich prvých textoch robil básnik Ján Buzássy.

Človek musí robiť niečo nezištne a s veľkou vášňou, aby sa niekam dostal.
Prihováral by som sa za slovo dychtivosť. Skúsiť písať tak, aby to človeka napĺňalo radosťou  alebo hoci aj zúrivosťou, keď to nejde, ale neopustiť to. Ostať pri tom texte, kým ho človek nedopíše – a až potom uvažovať, či ho vôbec niekde ponúkne na uverejnenie. Aj pri písaní treba mať aspoň trochu šťastia.

Akí sú vaši žiaci? Asi neočakávajú, že písaním scenárov pre slovenské filmy zbohatnú.
Naše žiačky a naši žiaci sú nádherní mladí ľudia práve s tou potrebnou dychtivosťou. Dnes už je situácia v kinematografii lepšia, ale pred pár rokmi to bolo priam hrdinstvo, že k nám prichádzali študovať – a pritom sa vyrábal jeden film za rok. Nesnívajú o bohatstve. Snívajú o svojich filmoch.


Dosť z vašich absolventov sa zamestná v reklamných agentúrach. Ako to vnímate?
Vždy ide o kvalitu. Niektoré televízne reklamy sú vynikajúce malé diela – filmy. Pre mňa je to otázka žánru. Niekto povie, že romány pre ženy sú strašné, že je to slabá literatúra. Niežeby som ich čítal, ale nerád by som o nich hovoril s dešpektom – je to žáner, ktorý číta nezanedbateľné percento ľudí. Prosto: je im blízka iná literatúra ako mne. Ale prečo by mali prichádzať o pocit slasti z čítania, ktorý je určite rovnaký alebo podobný tomu môjmu z čítania povedzme Čechova, Salingera alebo Márqueza? Aj román pre ženy treba vedieť napísať.

O súčasnosti sa hovorí, že je povrchná. Pripravuje horšie podmienky na rozvoj mladých ľudí ako obdobie predchádzajúcich generácií?
Aký kto je - to je vždy individuálne, teda nie generačné. Nemôžem predsa povedať, že ak dnešný mladý človek nerobí to, čo som robil ja v jeho veku, tak bude plytký alebo menej vnímavý. Bohvie, ako je to s mojou plytkosťou. Nie som meradlo. Keď som mal dvadsať rokov a prišli Beatles, môj otec sa čudoval, čo sa mi na tom môže páčiť. Nevedel som mu vysvetliť, že práve takáto muzika do nás vstupuje úplne prirodzene, prihovára sa nám a rozochvieva nás, že vlastne aj za nás niečo hovorí okolitému svetu. Ale dnes už otca chápem, keď počujem techno alebo raperov, nechytám sa, ale nedovolím si povedať, že to nie je dobré. Vnímam, ako to mladých ľudí oslovuje, tak v tom niečo musí byť – a bude to niečo veľmi podobné tomu, čo sme my počuli v hudbe šesťdesiatych rokov. Šťastím a slobodou umenia je, že sa nemusí páčiť všetkým.

Mám o vás predstavu, že ste láskavý, chápavý a pokojný človek. Boli ste niekedy naštvaný na celý svet? Zažili ste prípady, že vám všetci liezli na nervy?
Možno ma tak ľudia niekedy vnímajú, ale ja nemám nijaký program, že budem dobrák. Možno som niečo zdedil po mojej láskavej mame, ale pravda je taká, že sa rád rozprávam, že rád počúvam každého, kto vie dobre rozprávať, práve od týchto ľudí často kradnem tie najlepšie vety do svojich knižiek, dobrý rozhovor je ako dobrá poviedka či básnička. Takíto ľudia nás vždy obdarujú, som vždy šťastný, že s nimi môžem chvíľu pobudnúť, tým ostatným sa radšej vyhnem. Ako vidíte, je to vlastne celkom jednoduché, stačí si dobre vybrať – a hneď je o vás predstava, že ste taký alebo onaký.

Veľký význam má pre vás humor.
Kde je hulvátstvo, agresivita, tam nie je humor. To sa neznáša. Humor je protipólom napätia, zloby, nenávisti.

Ale napätie je neodmysliteľnou súčasťou partnerských aj pracovných vzťahov.
Komunikácia v partnerských vzťahoch sa vytvára postupne, je vždy taká, aká vyhovuje obom partnerom – niekto to rád horúce, niekto drsné, niekto veselé. Pokiaľ to funguje, čo nás do toho, ako sa to deje. A keď to nefunguje, tak už nás do toho naozaj nič nie je. Zvonku sa to všetko dá posúdiť naozaj len povrchne. Scenáre som písal s niekoľkými režisérmi. Aj sme sa pohádali, ale vždy sme mali istotu, že to bolo bez zloby.

Ako vám to fungovalo s Martinom Šulíkom, s ktorým ste napísali scenár k filmu Krajinka?
Martin je môj vzácny kamarát. Obdivujem jeho vtip, pohotovosť, slovné hračky, mám rád všetky jeho filmy, s nikým sa mi tak dobre nepísali scenáre ako s ním. Vždy to bol väčšmi rozhovor ako samotné písania, varili sme si dobré čaje, ponúkali jeden druhému všelijaké historky – a keď sa nám zdalo, že sme na niečo zaujímavé prišli, rýchlo sme bežali k zapnutému počítaču, aby sme to zapísali. To najlepšie z našej spoločnej práce je pre mňa naše priateľstvo.

Niektorí spisovatelia píšu v krátkych intenzívnych vzopätiach, iní chodia k písaniu ako do práce systémom „osem hodín denne píšem, bez ohľadu na to, či sa darí, alebo nedarí a padla“. Aký ste vy?

Sedím aj ja, či sa darí, alebo nedarí. Ernest Hemingway mal vraj dennú normu tisíc slov, ale ja som to takto kvantitatívne nikdy nepočítal. Niekedy sa mi za celé predpoludnie podarí napísať iba jednu vetu, inokedy odstavec, málokedy celú stranu, ale za tie roky mám skúsenosť, že keď od roboty neutečiem, napokon aj čosi napíšem. Karel Čapek hovoril veľmi presne, že próza sa píše zadkom. Rovnako pomaly aj čítam. A keď natrafím na peknú vetu, prečítam si aj trikrát za sebou, vychutnávam ju na jazyku. Písanie je práca ako každá iná – je jedno, či človek niečo stružliká zo slov, alebo z dreva.

Viete si predstaviť, že by ste robili aj inú prácu?
Ako chlapec som si rád z kôry borovíc vyrezával lietadielka, loďky. Stolárčina je krásna robota. Podľa mňa – urobiť stôl môže človeka naplniť väčšou satisfakciou, ako napísať poviedku. Stôl alebo stolička stojí a slúži. Keď dopíšem poviedku, môžem si len zbožne želať, aby si ju niekto niekde prečítal. Slovo poletuje v tichu. Na stoličku sa dá sadnúť.

Nie je frustrujúce písať knihy, keď sa nekupujú?

Zmysel písania nie je v počte čitateľov, aj keď som vďačný za každého láskavého čitateľa, ktorý vezme do rúk nejakú moju knihu. Myslím, že každý skutočný spisovateľ by písal aj bez toho, aby jeho text vyšiel knižne. Zážitok z roboty je uschovaný v texte a končí sa poslednou bodkou. Na rozdiel od scenára, ktorý sa do poslednej chvíle prerába. Moje knižky sú pre mňa schránky času, keď nič iné, tak je to spätná správa o tom, že som predsa len niečo urobil, že som ten môj čas príliš neprehajdákal.

Hovorí sa, že dnešní mladí nečítajú, vnímate to tak?
Ale oni čítajú, len iné veci. Internet, časopisy. A sú úplne iné časy. My sme v minulom režime na oveľa menej dobrých kníh mali oveľa viac času. Čítanie nám tak trochu nahrádzalo samotný život. Zahĺbený v nejakom americkom románe som si predstavoval – aké to tam v skutočnosti je. Dnes sa mladí môžu zobrať a ísť tam všetky tie miesta navštíviť. Keby som mal dvadsať rokov, urobím to isté.

Nie sú knihy podobné médium ako vinylové platne? Aj tie už slúžia výlučne audiofilom a ešte dídžejom.
To prirovnanie sa mi páči. Kniha je naozaj hi-fi. Možno, že čitateľov ubudlo, ale keď človek číta dobrý text, je to vždy niečo mimoriadne a nenahraditeľné. A stále sa nájdu autori, tí zázrační pisári, ktorí nás očaria a zároveň obdarujú emóciami, aké nikde inde nemôžeme nájsť.

Stále cítite chvenie, keď vkladáte slová do počítača?
Neviem, či je to chvenie, skôr je to obyčajná chuť. Sadnúť si a písať. Tú najbližšiu knižku.

 
 
 
Dušan Dušek (1946) básnik, prozaik, filmový scenárista, autor rozhlasových hier a literatúry pre deti a mládež. Vyštudoval geológiu a chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK.
Pracoval ako redaktor v časopisoch Smena, Tip, Kamarát a Slovenské pohľady. Od roku 1979 sa profesionálne venuje literárnej tvorbe a v súčasnosti vyučuje v Ateliéri scenáristickej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Je autorom viac ako dvadsiatich kníh, spolupracoval aj na filmoch Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ či Krajinka.
 
nedeľa 11. 1. 2009 10:00 | Marian Jaslovský