8.12. v Bratislave zomrel básnik Ján Smrek

08.12.2013 08:58
8.12.1982 v Bratislave zomrel básnik Ján Smrek, vl. m. Ján Čietek, v slovenskej poézii predstaviteľ vitalizmu. Debutoval v r. 1922 zbierkou Odsúdený k večitej žízni. V medzivojnovom období žil v Prahe, kde vydával literárny mesačník Elán (1930-39), ktorý bol po jeho presťahovaní do Bratislavy orgánom Spolku slovenských spisovateľov (1939-44). Ďalšie zbierky: Cválajúce dni, Božské uzly, Iba oči, Básnik a žena, Hostina, Studňa. Neskôr sa ohlásil zbierkami Obraz sveta a Struny. Pôvodnú tvorbu zavŕšil zbierkou Nerušte moje kruhy. Pre deti napísal verše Maľovaná abeceda, Machule. Venoval sa prekladu z francúzskej, maďarskej a ruskej literatúry. V r. 1966 dostal titul národný umelec. Narodil sa 16. decembra 1898 v Zemianskom Lieskovom.
 
Zdroj:
https://zlatyfond.sme.sk/