8. marec - Medzinárodný deň žien

08.03.2013 06:35

 Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

 Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:

    * hlasovacie právo,

    * osemhodinový pracovný čas,

    * zlepšenie špeciálneho zákonodarstva.

 Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

 

Zdroj: sk.wikipedia.org