Abraham Harold Maslow sa narodil

01.04.2014 06:01

1. apríl 1908 sa narodil Abraham Harold Maslow, americký psychológ, psychiater a filozof (predchodca New Age), zakladateľ humanistickej psychológie. Skúmal hierarchiu ľudských potrieb, motiváciu, sebarealizáciu. Vymyslel známu Maslowovu pyramídu potrieb. Zomrel 8. júna 1970.

 

   1. potreba seberealizácie (naplniť svoje možnosti rastu a rozvoja),

   2. potreba uznania, úcty (byť vážený, mať úspech v očiach iných ľudí a na tomto základe byť sám sebou kladne hodnotený)

   3. potreba lásky, spolunáležitosti (vedú k túžbe niekam a k niekomu patriť, byť prijímaný a milovaný)

   4. potreba bezpečia, istoty (prejavuje se predovšetkým vyhýbáním se všetkému neznámému, nezvyčajnému či hrozivému)

   5. fyziologické potreby (potreba potravy, tepla, vylučovania).

 

Zdroj: wikipedia.org