Aleja, alej

15.11.2012 06:42

 

Na pomenovanie stromoradia vysadeného pozdĺž obidvoch strán cesty alebo chodníka máme podstatné meno ženského rodu aleja, napr. gaštanová aleja, lipová aleja, topoľová aleja, ktoré sa uvádza aj v našich kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka. V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka z roku 2006 sa popri podobe aleja uvádza aj podoba alej. Pri skloňovaní podstatného mena aleja, resp. aj alej, treba mať na pamäti, že v tvaroch datívu a lokálu množného čísla je v pádovej prípone po spoluhláske j krátka samohláska a, teda alejam, o alejach.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas