Alexander Dianiška zomrel

09.12.2013 07:01

9. novembra 1923 vo Wilkes Barre v Pennsylvanii v USA zomrel Alexander Dianiška, slovenský rímskokatolícky kňaz, náboženský spisovateľ a prekladateľ. Narodil sa 21. marca 1867 v Banskej Bystrici.

Ľudovú a strednú školu navštevoval v Banskej Bystrici (maturoval roku1885). Teológiu študoval v Ostrihome a v Banskej Bystrici (za kňaza vysvätený 5. júla 1889). Autor článkov a náboženských úvah v slovenských periodikách v USA. Do slovenčiny preložil Goffinovo dielo Postila, vyšlo aj na Slovensku.

 

Zdroj: wikipedia.org