Andrej Rubľov yomrel

29.01.2014 07:08

29. januára 1430 zomrel Andrej Rubľov, ruský maliar ikon. Z jeho diel sa dochovalo veľmi málo, mnohé z nich boli premaľované, zničené, alebo je ich autorstvo sporné (keďže samotný Rubľov sa na svoje diela nepodpisoval).

Taktiež sa nezachovala žiadna podobizeň maliara - jediná stopa sú miniatúry z 16. storočia, ktoré zobrazujú Rubľova a Danilu pri práci v Andronikovskom monastieri ako mnícha s holou hlavou a bradou na rebríku.

V roku 1988 bol kanonizovaný Ruskou pravoslávnou cirkvou za svätého. Narodil sa okolo roku 1360.
Presný dátum ani miesto narodenia Rubľova nie sú známe. V mladom veku vstúpil do monastiera (pravdepodobne doTrojicko-sergijevskej lavry). Prvýkrát sa jeho meno objavilo v záznamoch kronikárov v roku 1405, keď spolu s Feofanom Grekom a Prochorom z Gorodca pracoval na freskách chrámu Zvestovania v moskovskom Kremli.

Tieto maľby boli neskôr zničené, ale rovnaká skupina maliarov vytvorila aj chrámový ikonostas. Vtedy bol kronikármi uvádzaný až na treťom mieste, čo značí, že v tej dobe mal ešte malé skúsenosti. Je mu tiež pripisované autorstvo (dnes už iba fragmentov) fresiek kostola Zosnutia presv. Bohorodičky v Zvenigorode z roku 1400.

V roku 1408 sa Rubľov opäť objavil v záznamoch - išlo o realizáciu fresiek v chráme Zosnutia presv. Bohorodičky vo Vladimíre, ktoré vytváral s mníchom Danilom Čorným. V tomto roku došlo aj k veľkému poškodeniu jeho domovského monastiera po útoku Tatárov, obnova výzdoby znovopostaveného chrámu bola zverená Danilovi, Rubľovovi a ich žiakom.

Z fresiek sa dochovali iba fragmenty, no ikonostas bol zachránený - je to pravdepodobne najstarší ikonostas zachovaný ako celok.

Po dokončení prác v monastieri sa Rubľov presunul do Andronikovského monastiera v Moskve, kde namaľoval svoje posledné dielo - fresky v chráme Spasiteľa.

Tu 29. januára 1430 umrel a je tu aj pochovaný.

Dielo

  •     Vladimírska Bohorodička, okolo 1408, tempera na dreve
  •     Posledný súd, okolo 1408, freska
  •     Apoštol Pavol, okolo 1410, tempera na dreve
  •     Kristus Pantokrator, okolo 1410, tempera na dreve
  •     Archaniel Michal, okolo 1410, tempera na dreve
  •     Svätá Trojica, po 1410, alebo 1425-1427, tempera na dreve

Zdroj: wikipedia.org