Andrej Sládkovič mal raz rozhovor o národných veciach

08.07.2012 06:58

Andrej Sládkovič mal raz rozhovor o národných veciach s istým vyššie postaveným človekom, ktorý sa pri tej príležitosti vyslovil: „To je všetko pravda, čo hovoria, pán farár! A keby mi Slováci boli vstave to dať a tým ma urobiť, čo sú mi vstave dať a čím ma môžu urobiť Maďari, tak by som i ja s nimi držal; keď ale človek vidí, že je to všetko marné namáhanie, či je to nie nerozum, proti prúdu plávať a jednej idei k vôli sa obetovať?“

Sládkovič mu na to odvetil: „Keby tak všetci šľachetní ľudomilovia a reformátori — vidiac pred sebou prekážky — boli zmýšľali, kdeže by sme až posiaľ boli?“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 142)