Andrej Žarnov zomrel

16.03.2013 07:19

16. marca 1982 v Poughkeepsie v USA zomiera Andrej Žarnov, vlastným menom prof. MUDr. František Šubík, slovenský básnik katolíckej moderny, prekladateľ a lekár - patológ. Narodil sa 19. novembra 1903 v Kuklove.

Koncom apríla 1943 sa Žarnov musel ako lekár zúčastniť na medzinárodnom vyšetrovaní masových hrobov v Katyňskom lese, ktorého dôkazový materiál využila vtedajšia nacistická propaganda vo svoj prospech. Pretože išlo o brutálnu stalinskú likvidáciu tisícov poľských dôstojníkov, čo sa po celé nasledujúce polstoročie najprísnejšie tajilo a popieralo, Žarnov musel za svoju verejnú správu o týchto vojnových zločinoch niesť represívne dôsledky po celý život (väzenie, emigrácia). Pre zistenie otrasných faktov okolo vrážd dôstojníkov, otvorene vystríhal pred sovietskym boľševizmom. Odvtedy jeho občianske osudy dostávali nebezpečný spád, od jesene 1944 priam hrozivý. Odmietal Slovenské národné povstanie a neuznával londýnsku vládu. Otvorene podporoval režim Jozefa Tisa aj príchod nemeckých vojakov na Slovensko a ich protipartizánske akcie. Slovenská národná rada „odporučila rozsudok smrti pre 38 zločincov“, čím sa mysleli výlučne domáci spisovatelia. V mennom zozname celkom na konci, podľa abecedného poradia nachádzalo sa aj meno Andreja Žarnova.

Po svojom prepustení z väzenia bol nútený prijať subalterné miesto patológa v Trnave, na ktorom zotrval až do svojej emigrácie, avšak v apríli roku 1952 ho ako patológa prizvali do Trenčína zisťovať patologické zmeny na pľúcach niekoľkých desiatok obetí nešťastia explózie v jednom zo závodov v Novej Dubnici.

 Pred komunistickou totalitou emigroval zo Slovenska na dvakrát. V roku 1945 (po niekoľkých mesiacoch ho deportovali naspäť do Bratislavy a zatkli) a potom definitívne v roku 1952. Za významnej finančnej pomoci svojho priateľa a kolegu z Lekárskej fakulty, profesora Jána Fridrichovského emigroval v apríli 1952 za premyslených a utajených okolností, keď v neskorých večerných hodinách spolu so svojou rodinou opustili svoje vtedajšie bydlisko v Trnave a nasadli do vrtuľníka, ktorý pre nich priletel a ktorý ich v tú noc dopravil do Rakúska. Najprv sa zdržiaval v Rakúsku (1952), neskôr v Nemecku (1952 - 1953). V roku 1953 definitívne odišiel do USA. Tu pôsobil v rokoch 1955 - 1963 ako lekár.

Andrej Žarnov bol básnik, ktorý by sa svojou tvorbou zapísal do dejín slovenskej literatúry skôr ako autonomistický básnik burcujúci ľud, keby ho komunistická cenzúra nevymazala zo slovenského literárneho života najmenej na pol storočia. Svojou dá sa povedať až agitačnou poéziou ho niekto prirovnal k Majakovskému, iný mu dali meno „básnik biča“. Celá zbierka Stráž pri Morave bola dokonca témou československého parlamentu v Prahe, kde Andrej Hlinka ako poslanec zastával Žarnovovo dielo.

 

 

Zdroj: wikipedia.org