Anton Auxt zomrel

24.02.2013 06:52

24. februára 1987 v Banskej Bystrici zomrel PhDr. Anton Auxt, slovenský pedagóg a matematik. Narodil sa 25. augusta 1931 v Čiernom Balogu.

Anton Auxt sa narodil v Čiernom Balogu. Maturoval na Gymnáziu v Brezne v roku 1951. V rokoch 1951–1954 študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte SU v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 1954 nastúpil na Pedagogickú školu v Leviciach, ale ešte v tom istom roku prešiel na Jedenásťročnú strednú školu do Handlovej. Tu pôsobil až do roku 1963 ako učiteľ, zástupca riaditeľa a riaditeľ. V rokoch 1963–1969 bol krajským školským inšpektorom v Banskej Bystrici, v rokoch 1969–1971 bol vedúcim pedagogického oddelenia Ministerstva školstva ČSSR. Od roku 1971 bol vedúcim kabinetu matematiky na Krajskom pedagogickom ústave v Banskej Bystrici a v rokoch 1975–1982 bol riaditeľom tohto ústavu. Pôsobil ako externý učiteľ na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Autorsky pripravil študijné materiály: Základné poznatky o množinách, Množinovo logický jazyk matematiky (Pedagogický ústav Bratislava,1976), študijný text Kombinatorika v úlohách (KPÚ Banská Bystrica, 1977). Bol tiež spoluautorom učebníc Matematika pre 8. ročník ZŠ, Rysovanie (SPN, Bratislava 1983) a Cvičenie z matematiky pre 6. ročník ZŠ (SPN, Bratislava 1981). V roku 1982 bol menovaný riaditeľom Ústredného ústavu pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave a v rokoch 1984–1987 ako vývojový pracovník v n. p. Učebné pomôcky v Banskej Bystrici. Bol dlhoročným členom JČMF.

Zomrel 24. februára 1987 v Banskej Bystrici.

 

Zdroj: wikipedia.org