Anton Hykisch sa narodil

23.02.2013 06:23

23. februára 1932 sa v Banskej Štiavnici narodil Anton Hykisch (pseudonymy A. Horník, Ahy, Peter Arnošt), slovenský prozaik, dramatik a autor literatúry pre deti a mládež.

Ako príslušník tzv. generácie 56 debutoval románom Krok do neznáma (1959), ktorý bol vzápätí z ideologických dôvodov zošrotovaný a opätovne vyšiel až o štyri roky neskôr. V nasledujúcich knihách Sen vchádza do stanice (1961), Stretol som ťa (1963), Naďa (1964) usiloval sa reagovať na životné situácie a etické postoje svojich súčasníkov, kritika však ocenila až román Námestie v Mähringu (1965), v ktorom sa aj na základe vlastnej mladíckej skúsenosti s pokusom o ilegálne opustenie republiky v r.1949 pokúsil zobraziť osudy svojej generácie. Román je sčasti autobiografickým príbehom mladého inžiniera, ktorý sa po prvý raz dostáva na Západ, keď sa ako študent neúspešne pokúsil o útek do slobodného sveta, aj s vedomím, že za svoj čin bude musieť znášať dôsledky. V 70. a 80.rokoch vydal prózy Vzťahy (1978), Túžba (1980), Atómové leto (1988), knihu sci-fi poviedok Dobre utajený mozog (1979), pozornosť však vzbudil až dvojdielnym románom Čas majstrov (1977), situovaným do Banskej Štiavnice na rozhraní 15. a 16.storočia.

Dielo svojou myšlienkovou výpoveďou o nevyhnutnosti tvorivej slobody ako základnej podmienky ľudskej existencie a jej presvedčivou umeleckou realizáciou patrí k naším najvýznamnejším historickým románom. Svoje hodnotové postavenie úspešného tvorcu historickej prózy potvrdil aj románom Milujete kráľovnú (1984).. Dielo je evokáciou života na Slovensku za čias panovania Márie Terézie. Autor v nich strieda scény z panovníckych dvorov, knižníc, dielní a bojísk. Román zobrazuje osudy slovenských vzdelancov tých čias, ale aj osudy významných postáv európskej histórie (Voltaire, Haydn, Mozart).

Záujem o moderné technické výdobytky využil v náučnej knihe Volanty do nebies (1975) a v knihe Budúcnosť je už dnes (1987), ktorú už priamo adresoval mladému čitateľovi. Pre deti mladšieho školského veku napísal knihu Kamarát Čipko (1989), v ktorej im prostredníctvom autorskej rozprávky t. j. fantazijného výmyslu sprostredkoval náučné informácie z oblasti dobovej elektroniky. Časť kritiky prijala knihu ako pokus o symbiózu autorskej rozprávky so žánrom umelecko-náučnej prózy (E. Tučná), časť druhá autorovu žánrovú iniciatívu označila za konvenčné mechanické kríženie beletristických postupov a technicko-odborných poznatkov, ktoré je v rozpore s metódami modernej literatúry faktu (M. Jurčo).

Anton Hykisch je tiež autorom reportáží o Kanade a Číne. V roku 1968 vydal cestopisnú esej Kanada nie je kanada, ktorú napísal po návrate zo Svetovej výstavy Expo 67 v Montreale.

 

Tvorba pre dospelých

 •     1961 – Sen vchádza do stanice, novela
 •     1963 – Krok do neznáma, debutový román (napísaný a vydaný v roku 1959, no hneď po vydaní bol zošrotovaný)
 •     1963 – Stretol som ťa, poviedka
 •     1964 – Naďa, novela
 •     1965 – Námestie v Mähringu, román
 •     1971 – A nikde nenaješ klid neboli Vražda v lázních, detektívka (vyšlo len v češtine)
 •     1977 – Čas majstrov, dvojdielny historický román
 •     1978 – Vzťahy, novela
 •     1979 – Dobre utajený mozog, súbor vedecko-fantastických poviedok a noviel
 •     1980 – Túžba, novela
 •     1984 – Milujte kráľovnú, historický román
 •     1988 – Atómové leto, román – beletrizácia aktuálnych faktov
 •     1990 – Obrana tajomstiev, zbierka fantazijných próz
 •     1999 – Mária Terézia
 •     2006 – Trinásta hodina. Čas majstrov (reedícia)
 •     2006 – Sám v cudzích mestách
 •     2007 – Spomeň si na cára
 •     2009 – Rozkoše dávnych čias. Román o 20. storočí s autobiografickými prvkami

 

Tvorba pre deti

 •     1987 – Budúcnosť je už dnes, faktografická kniha
 •     1989 – Kamarát Čipko, autorská rozprávka spojená s populárno-náučnou literatúrou

 

Eseje

 •     2001 – Nebojme sa sveta
 •     2003 – Čo si o tom myslím

Literatúra faktu

 •     1968 – Kanada nie je „kanada“, cestopisná kniha reportáží
 •     1975 – Volanty do nebies, faktografická kniha o automobilových pretekoch a slávnych pretekároch
 •     1990 – Dovolenka v Pekingu, cestopis
 •     2004 – Ako chutí politika. Spomienky a záznamy z rokov 1990 – 1992

 

Ostatné diela

 •     1965 – Pre mňa nehrá blues, scenár k filmu, na námet románu Krok do neznáma
 •     1966 – Praskanie, rozhlasová hra
 •     1969 – Počatie, rozhlasová hra
 •     1988 – Také čudné rozhovory, rozhlasová tvorba

Zdroj: wikipedia.org

https://www.books.sk/writer_card.jsp?id=72