Antonio Lucio Vivaldi sa narodil

04.03.2013 06:19

4. marca 1678 sa v Benátkach narodil Antonio Lucio Vivaldi, taliansky huslista, barokový skladateľ, pedagóg a kňaz. Bol nazývaný aj „Prete rosso“ (červený kňaz) vďaka jeho farbe vlasov a benátčania ho poznali len pod týmto menom. Zomrel 28. júla 1741 vo Viedni.

Vivaldi vyzdvihol sólový koncert na jednu z hlavných hudobných foriem.

Vivaldi pracoval veľmi rýchlo. Na skomponovanie jedného koncertu (Concerto) mu stačil len jeden deň a na napísanie jednej opery mu stačil len jeden týždeň. Za skomponovanie jedného koncertu si započítal honorár jednu guineu, čo v prepočte bolo okolo 5000 korún. V tých časoch to bola obrovská suma. Vivaldiho tvorba inšpirovala aj Johanna Sebastiana Bacha, ktorý okrem iného transkripoval viaceré Vivaldiho koncerty pre organ a čembalo.

Vivaldi skomponoval okolo 712 diel, z toho okolo 500 koncertov:

 •     241 husľových koncertov
 •     39 koncertov pre fagot
 •     6 koncertov pre flautu
 •     70 koncertov pre rôzne netradičné inštrumentálne obsadenia
 •     sonáty pre jeden nástroj (napr. pre husle sólo alebo flautu) alebo pre dva nástroje (napr.pre dvojo huslí, husle so sprievodom iného nástroja)
 •     koncerty pre Viola d'amore
 •     koncerty pre rôzne drevené dychové nástroje
 •     pár koncertov pre violoncelo
 •     55 koncertov bez sólistu
 •     21 komorných koncertov pre sólistu bez orchestra
 •     49 opier

 

 
 

Zdroj: sk.wikipedia.org