„Beda a rata“ vyšla v 3000 exemplároch

08.05.2012 06:02

Augusta Hor. Škultétyho „Beda a rata“ vyšla v 3000 exemplároch, ktoré v krátkom čase rozchytané boli. Ako zvláštny dôkaz obetivosti a oduševnenia možno pripomenúť, že Ján Francisci vlastnou rukou vysádzal prvý hárok, aby knižočka bola lacnejšia.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 96)