Benedetto Croce zomrel

20.11.2013 07:04

20. novembra 1952 v Neapole zomrel Benedetto Croce, taliansky filozof, humanista, historik a kritik. Narodil sa 25. februára 1866 v Pescasseroli v L’Aquila.

Názory:

Bol odporcom fašizmu, ideológom liberalizmu. V estetike vbol zástancom podriadenia sa jednotlivca všeobecným hodnotám.

Prekonal taliansky pozitivizmus, ktorý bol dôležitý v 19. storočí. Spočiatku bol ovplyvnený F. De Sanctisom a J. Herbartom, ale potom sa stal novohegelianistom. Svojím dialektickým idealizmom podľa Hegela značne prispel k rozšíreniu nemeckého idealizmu v Taliansku.

Skutočnosť chápal ako nekonečný, dialektický vývoj objektívneho ducha dejín. Skutočnosť sa vraj realizuje v dvoch základných podobách:

    tvorivá teoretická činnosť (poznávanie):

  •         estetické myslenie
  •         pojmové myslenie

    praktická činnosť (chcenie,konanie)

  •         etika
  •         ekonomickosť

Zdroj: wikipedia.org