Blažej Krasnovský sa narodil

03.01.2014 06:36

3. januára 1951 sa v Bunkovciach narodil Ing. Mgr. Blažej Krasnovský, slovenský politik a spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež. Zomrel 17. august 1999, katastri obce Tesárske Mlyňany.

Základnú školu ukončil v rodisku, potom študoval na Strednej všeobecnej vzdelávacej škole v Sobranciach, kde maturoval v roku 1969 a v štúdiu pokračoval na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, ktorú ukončil absolutóriom v roku 1977. V rokoch 1972 – 1995 pracoval v Slovenskej poisťovni, kde zastával rôzne významné funkcie, medzi inými aj funkciu riaditeľa. Popri svojej náročnej práci sa dal na štúdium teológie, ktoré ukončil titulom Mgr. na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove v roku 1996. Od roku 1991 zastával rôzne vrcholné ekonomické funkcie v akciových spoločnostiach, bol členom predstavenstiev a dozorných rád vo viacerých slovenských bankách, bol predsedom Dozornej rady Fondu národného majetku a stal sa i riaditeľom sekcie kapitálového trhu, členom Výkonného výboru Fondu národného majetku, pripravoval stratégiu nutnej ekonomickej transformácie. V novembri 1989 spoluzakladal KDH v regióne východného Slovenska. Od roku 1998 zastával funkciu podpredsedu KDH pre ekonomiku. Tragicky zahynul pri autonehode v katastri obce Tesárske Mlyňany. Bol vedúcim redaktorom časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum, zakladajúcim členom Spolku sv. Cyrila a Metoda, bol členom výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave a členom ekonomickej rady Košického apoštolského exarchátu.

 

Tvorba

Svoje prvé diela začal uverejňovať v roku 1971, knižne debutoval v roku 1984 zbierkou Na linke dôvery. Vo svojej tvorbe využíval náboženské a kresťanské motívy, odsudzoval konzumný spôsob života a materializmus. Venoval sa písaniu meditatívnej, intímnej a občianskej lyriky, je tiež autorom rozhlasových literárnych pásiem a kompozícií, ale tiež televíznych scenárov (Nedeľná chvíľka poézie). Vo svojom vydavateľstve Slovo vydal 50 knižných titulov, medzi ktorými bola poézia, próza, antológie, zborníky poézie, ale tiež drámy od mladých východoslovenských spisovateľov.

 

Ocenenia

    2003 – Cena mesta Košice in memoriam za „aktívny podiel pri zakladaní a rozvoji hospodárskych, podnikateľských a kultúrnych aktivít v meste Košice a prínos v oblasti poézie, prózy, vydavateľskej činnosti, so zameraním na duchovnú oblasť“.

 

Poézia pre dospelých

 • 1984 – Na linke dôvery
 • 1987 – Siločiary
 • 1990 – Hodina Jóba
 • 1992 – Iný život
 • 1995 – Pod dvojramenným krížom
 • 1996 – Z ťaživého sna
 • 1998 – Až k prameňu

 

Poézia pre deti a mládež

 • 1987 – Stačí malá nepozornosť
 • 1990 – Nezbední hrdinovia
 • 1990 – Kedy smútia zvieratká
 • 1991 – Čo ti značka vraví
 • 1993 – Detský kalendár

 

Publicistika

    1991 – Boh oslovil politikov

 

Zdroj: wikipedia.org