Bohuš Bodacz sa narodil

01.03.2013 06:42

 1. marca 1955 sa v Bratislave narodil Bohuš Bodacz (pseudonymy Marek, Hron, Bohumil Machytka), slovenský spisovateľ, literárny kritik a publicista.

V rokoch 1974 – 1978 vyštudoval odbor etnografia a folkloristika na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1978 – 1986 ako odborný redaktor a editor vydavateľstva Obzor, v rokoch 1986 – 1991 ako redaktor a šéfredaktor časopisu Osvetová práca, v rokoch 1991 – 1999 ako redaktor periodika Literárny týždenník, v rokoch 1999 – 2000 ako redaktor časopisu Slovo, od roku 2000 je redaktorom vo vydavateľstve Iura edition v Bratislave.

 

Tvorba

Venuje sa písaniu poézie, prózy, scenárov dokumentárnych filmov s literárnou tematikou a recenzií, ktoré publikuje v rôznych časopisoch (Literárny týždenník, Nové knihy, Knižná revue, Romboid, Slovenské pohľady, Smena, Práca a i.). Vo svojich recenziách sa zameriava na americká, poľskú a juhoslovanskú literatúru; v súčasnej slovenskej literatúre sa venuje najmä prozaickým dielam.

 

Dielo

  •     1998 – Skryté galérie
  •     1999 – Premeny ohňa, dvojportréty súčasných prozaikov (spoluautor B. Šikula)
  •     2000 – Pokoj noci
  •     2001 – Strážca tajomstva v krajine bláznov
  •     2004 – Polnočná žena

 

Zdroj: wikipedia.org