Bohuslav Tablic sa narodil

06.09.2013 06:22

6. septembra 1769 sa v Českom Brezove narodil Bohuslav Tablic, slovenský básnik, prekladateľ a literárny historik, evanjelický kňaz; básnicky najproduktívnejší predstaviteľ idylickej línie slovenského osvietenského klasicizmu. Zomrel 21. januára 1832 v Kostolných Moravciach (dnes časť Hontianskych Moraviec).

Narodil sa v rodine učiteľa a vzdelanie získaval v rokoch 1781 - 1783 v Dobšinej, v rokoch 1783 - 1789 v Bratislave a v rokoch 1790 - 1792 v nemeckej Jene, kde študoval filozofiu, teológiu, medicínu, angličtinu a francúzštinu. Počas štúdií v Jene založil spolu s Jurajom Palkovičom Societas slavica a v roku 1810 počas pôsobenia v Kostolných Moravciach založil Učenú spoločnosť banského okolia, ktorá sa označovala ako slovenská literárna a vedecká spoločnosť. Pôsobil ako evanjelický kazateľ, v roku 1827 sa stal konseniorom a v roku 1829 seniorom.

Literatúre sa venoval už počas štúdií v Jene. Písal verše a príležitostné básne, teologické, historické, hospodárske a právne knihy s ľudovýchovným zameraním, ale tiež prekladal z nemčiny, angličtiny a maďarčiny. Jeho najvýznamnejším dielom je Poezye. Paměti česko-slovenských básnířův ane veršovců, ktoré sú prvými dejinami poézie v národnom jazyku, z ktorých vychádzali a nadväzovali na ne i neskoršie generácie literárnych historikov (Jozef Miloslav Hurban a i.). Každý zo štyroch dielov obsahuje polovicu pamätí a polovicu poézie. Paměti obsahujú charakteristiky 77 uhorských básnikov a veršovníkov, Poezye zas príležitostné, intímne, galantné, klasicistické, rokokové, anakreontické a lyrické básne, ódy, elégie a selanky, bájky, anekdoty, baladické piesne a burlesky, ktoré sú ako jeho pôvodnou tvorbou, tak i prekladmi rôznych autorov.

 

Dielo:

 • 1802 - Dva zpěvy, báseň pri príležitosti inštalácie Daniela Krudiho
 • 1802 - Zpěv pieridských Muz skalickým Zuzannám k svátku jejich jména
 • 1803 - Zuzanna babylonská. Zpěv skalickým Zuzanám k svátku jejich jména
 • 1803 - Světlo literního umění, o pôsobení Juraja Palkoviča na bratislavskom lýceu
 • 1803 - Zlaté poutko, svadobné blahoželanie
 • 1804 - Památné príhody Štěpána Pilaríka
 • 1805 - Slovenští veršovci, výber básní starších slovenských básnikov
 • 1806 - Junina obět. Masopustní báseň…
 • 1806 / 1812 - Poezye. Paměti česko-slovenských básnířův ane veršovců, kteříž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli (4 zväzky), prvý ucelený prehľad literárneho vývinu u nás
 • 1809 - Slovenští veršovci, II. diel
 • 1813 - Lidomil, poučující, kterak by lidé… šťastně retování býti mohli
 • 1819 - Kratičká dietetika, to jest zpráva k zadržení dobrého řádu života a k zachování tudy stálého zdraví a ž do nejpozdnější starosti
 • 1820 - Lidomil veršami vyobrazený
 • 1820 - Slabikář pro školy velebného Baňského okolí
 • 1823 - Radostné jubileum aneb padesátiletí kazatelského uřadu… Pavla Šramka

 

Zdroj: wikipedia.org