Býva na internáte?

22.01.2011 09:00

V  jazykových  prejavoch  nielen  mladých  ľudí  často  počujeme  slovné  spojenia  typu  býva  na  internáte,  býva  na  hoteli,  býva  na  izbe  číslo  5.  V  týchto  spojeniach  sa  nesprávne  používa  predložka  na,  ktorou  sa  predovšetkým  vyjadruje  umiestnenie  na  povrchu  niečoho,  napr.  pero  je  na  stole,  kniha  je  na  poličke.  Pri  bývaní  však  nejde  o  umiestnenie  na  povrchu,  ale  o  miesto,  vnútri  ktorého  sa  niečo  deje.  Preto  treba  v  spojení  so  slovami  internát,  hotel,  izba  používať  predložku  v,  teda  býva  v  internáte,  býva  v  hoteli,  býva  v  izbe  číslo  5.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu