Čechy a Česko

22.01.2011 09:04

Skrátený  jednoslovný  názov  Českej  republiky  sa  v  jazykovej  praxi  u  nás  používa  v  dvoch  podobách,  a  to  Česko  aj  Čechy.  Treba  však  povedať,  že  v  slovenskom  geografickom  názvosloví  sa  rozlišuje  medzi  týmito  dvoma  názvami.  Česko  je  skrátený  názov  štátu  Česká  republika,  Čechy  je  názov  iba  jednej  časti  Českej  republiky,  ďalšími  časťami  sú  Morava  a  Sliezsko.  Tento  rozdiel  by  sme  vo  verejných  jazykových  prejavoch  mali  rešpektovať.  Možno  ešte  doplniť,  že  taký  stav  je  aj  v  českom  geografickom  názvosloví.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu