Česká republika je Česko

10.08.2012 06:45

Nezriedka sa pri vymenúvaní jednotlivých krajín stretáme s praxou, že v rade jednoslovných názvov ako Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko sa zrazu vyskytne dvojslovný názov Česká republika. Treba však povedať, že takáto prax nie je opodstatnená, lebo na pomenovanie Českej republiky máme aj pravidelne utvorený jednoslovný názov Česko. Názov Česko je štandardizovaný jednoslovný geografický názov Českej republiky nielen v slovenčine, ale aj v češtine. Možno ešte dodať, že názvom Čechy sa v súčasnosti oficiálne pomenúva iba západná časť Česka.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas