Čet, četovať

22.01.2011 08:55

Slovo  čet  sa  k  nám  dostalo  z  angličtiny,  kde  sa  píše  ako  chat  a  kde  má  význam  "obyčajne  priateľský  rozhovor,  beseda".  V  slovenčine  toto  slovo  nadobudlo  špecifický  význam  "rozhovor  prostredníctvom  počítačov".  Tým,  že  sa  u  nás  rozšírilo  používanie  slova  čet  a  utvorili  sa  od  neho  odvodené  slová  četovať  a  četovanie,  začali  sa  tieto  slová  písať  v  zhode  s  výslovnosťou  s  písmenom  č  na  začiatku  a  s  písmenom  e,  čo  je  znakom  ich  zdomácňovania.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu