Chyby pri vykaní

21.02.2011 23:48

V spisovnej slovenčine sa totiž pri vykaní používa slovesný tvar v 2. osobe množného čísla, aj keď sa obraciame na jednu osobu.

 

TEDA: pani, vy ste tam boli

NIE   vy ste tam bola

pán profesor, kde ste predtým pôsobili

NIE   kde ste pôsobil

 

Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

***                     ***                  ***                       ***

Vykanie  typu  vy  ste  nebol  doma,  vy  ste  mala  vystúpiť.  Takéto  vykanie  vonkoncom  nemá  oporu  v  slovenských  nárečiach  a  je  veľmi  netvorivým  napodobnením  českého  vykania.  V  slovenčine  vykáme  výlučne  s  pomocou  slovesného  tvaru  v  množnom  čísle,  t.  j.  vy  ste  neboli  doma,  vy  ste  mali  vystúpiť.

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas