Citoslovce - s citoslovcami, nie s citoslovciami

17.12.2012 06:51

 

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s tvarmi inštrumentálu množného čísla podstatných mien stredného rodu zakončených na -ce, ako sú citoslovce, srdce, vajce, vrece, v podobe s príponou -iami, teda citoslovciami, srdciami, vajciami, vreciami. Takéto tvary nie sú správne, lebo inštrumentál množného čísla od slov zakončených na -ce sa tvorí príponou  -ami. Správne sú iba tvary citoslovcami, srdcami, vajcami, vrecami, napr. citoslovcami napodobňujeme aj zvuky; muž s dvomi srdcami; cibuľová nátierka s vajcami; príbytok chránia vrecami s pieskom.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas