Claudio Zuan Antonio Monteverdi zomrel

29.11.2013 06:26

29. novembra 1643 v Benátkach zomrel Claudio Zuan Antonio Monteverdi (tiež Monteverde), taliansky hudobný skladateľ, jeden z najvýznamnejších komponistov svojej doby. Narodil sa 15. mája 1567 v Cremone.

Štýlovo patrí jeho dielo do obdobia prelomu renesancie a baroka.

Monteverdi svojimi hudobnými inováciami významne prispel k zrodu barokového štýlu.

Bol autorom mnohých profánnych a sakrálnych diel, významný je najmä ako dovŕšiteľ formy madrigalu (skomponoval deväť zbierok madrigalov) a jeden zo zakladateľov opery (napríklad Orfeus, Ariadna, Korunovácia Popey).

Zdroj: wikipedia.org