Cyril Gallay sa narodil

13.03.2013 06:07

13. marca 1857 sa v Ratkovej narodil Cyril Gallay, pseudonym Strýčko Gallay, slovenský básnik, prekladateľ a pedagóg. Zomrel 18. marca 1913 v Senici.

Narodil sa v rodine notára a vzdelanie získaval v Revúcej a roku 1876 na preparandii v Lučenci. Roku 1875 učiteľ v Banskej Bystrici-Radvani, od roku 1876 učil v Čáčove pri Senici a pôsobil tam až do odchodu do dôchodku v roku 1909. Zomrel v roku 1913 v Senici.

 

Tvorba

Debutoval v roku 1882 zbierkou básní Slzy osudu, no jeho činnosť bola omnoho rozmanitejšia. Svoje diela publikoval najmä v časopisoch (Orol, Včelka, Slovenský týždenník, Noviny mladých, Zornička, Dom a škola a i.). Písal články o výchove mládeže v rodinách, state s národnou tematikou, náboženské diela, prekladal diela svetovej literatúry, venoval sa tvorbe pre deti a mládež a napísal tiež činohru, ktorá sa hojne hrávala na dedinských ochotníckych divadlách. Publikoval tiež dialektologické výskumy ratkovského a senického nárečia a taktiež napísal učebnicu fyziky pre národné školy, ktorá bola súčasťou Školníka pre školy evanjelické, vydaného nitrianskym seniorátom v roku 1901. Gallayov Silozpyt obsahuje 58 článkov, ktoré možno zadeliť do týchto oddielov: Základné pojmy, Všeobecné vlastnosti telies, Sila a pohyb, Rovnováha na jednoduchých strojoch, Povetrie, Voda a jej využitie, Zákon Archimedov, Teplo a teplota, Zvuk, Svetlo, Magnetizmus, Elektrina. Je zaujímavé, že za nadpisom každého článku je v zátvorke uvedené jeho znenie v maďarčine. Podobne v článkoch pri jednotlivých pojmoch je v zátvorke uvedený jeho maďarský preklad. Budúcim používateľom tejto učebnice chcel Gallay uľahčiť prípravu na vyučovanie tým, že za úvodným článkom Základné pochopy starostlivo ako vzor pripravil 17 otázok, ktorými celkovo vyčerpal rozsah učiva celého článku. Ukázal, ako treba v budúcnosti postupovať pri ďalších článkoch.

 

Poézia

    1882 – Slzy osudu

 

Dráma

    Svedomie, činohra

    Vzkriesenie, len rukopis činohry

 

Ostatné diela

    1901 – Školník pre školy evanjelické, prispel doň učebnicou fyziky

    1911 – Úhrabky deje- národopisné

 

Preklady

    1908 – Tisíc a jedna noc

    1911 – Hans Christian Andersen: Andersenove poviedky I a II

    rozprávky bratov Grimmovcov

 

Zdroj: wikipedia.sk