Daniel Defoe zomrel

24.04.2013 06:00

24. apríla 1731 zomrel Daniel Defoe, pôvodným menom Daniel Foe, anglický spisovateľ a novinár. Napísal až 500 kníh, známa je Robinson Crusoe. Narodil sa si v r. 1660.

Daniel Defoe bol rodený Daniel Foe bol anglický spisovateľ a novinár, predstaviteľ novoklasicizmu. Narodil sa v Londýne niekedy okolo roku 1660 (najčastejšie sa udávajú roky 1659 alebo 1661), ale presný údaj ostane navždy neznámy. Pochádzal z meštianskej rodiny. Jeho Otec bol mäsiar. Matka mu zomrela keď mal trinásť rokov. Na svoj jednoduchý pôvod nebol príliš hrdý a vyriešil to tým, že si k svojmu menu neskôr pridal aristokratický znejúce De, či už z rozmaru, snobizmu alebo preto, lebo foe znamená v preklade Nepriateľ. Túto opravenú podobu mena možno nájsť rôzne napísanú (De Foe alebo Defoe), neskôr tvrdil, že je spriaznený so šľachtickým rodom De Beau Faux. Daniel Defoe ako puritán nemal nárok na vyššie vzdelanie, na to mali právo len príslušníci štátnej cirkvi. Musel sa uspokojiť so stredoškolským vzdelaním ale využil ho dobre, lebo sa naučil 5 jazykov a osvojil si vecný a praktický prístup k životu. Študoval na akadémií v Newington Green . V roku 1684 sa Defoe oženil a vzal si Máriu Tuffley. Mali osem detí ale iba šesť prežilo. Za svoje satirické diela bol väznený. Vo väzení začal vydávať časopis The Review (1703). Za ironický pamflet navrhujúci riešenie konfliktu medzi štátnou, anglikánskou cirkvou a puritánmi bol odsúdený na pranier. Neskôr bol získaný do štátnej služby. Ako tajný agent pripravoval v roku 1707 zjednotenie parlamentov Anglicka a Škótska. Často precenil svoje obchodné vlohy, a ako podnikateľ mal neraz veľké problémy a musel skrývať pred veriteľmi. Kúpil dva veľkostatky a loď. Poznal kladné aj záporne stránky života a to mu pomohlo pri literárnej tvorbe. Daniel Defoe rád cestoval po celej Británii a Európe.

Počas svojho života napísal vyše päťsto diel. Svoje najslávnejšie dielo Robinson Crusoe 1719, napísal ako 60 ročný. Rozpráva o synovi z obchodníckej rodiny, ktorý utečie na more, aby sa stal námorníkom. Po stroskotaní lode žije veľa rokov na pustom ostrove, je založený na skutočnom príbehu námorníka Selkirka. Jedná sa tak o jeden z prvých románov s realistickými prvkami. Defoe v ňom okrem iného sleduje vývojové hľadanie Robinsonovej cesty k Bohu a formovania jeho mravných vlastností a vytvára typ slobodného jedinca stelesňujúceho morálku „bieleho muža“. Po preslávení prvého diela spísal ešte dve pokračovania.Toto dielo sa v Británii stalo najčítanejšou knihou po biblii. Robinson Crusoe je podávaný ako autobiografia a preto si mnoho historikov myslí, že toto dielo nenapísal Daniel Defoe. Jeden tvrdí, že dielo napísal istý politik Robert Harley a odovzdal ho Defoovi keď bol väzeň aby ho uverejnil. Biografia Britanica naznačuje, že autorom bol satirik a lekár kráľovnej John Arbuthnot. Zdá sa však že Crusoa nenapísal nik iný ako Defoe, ktorý rád uverejňoval svoje diela anonymne. Daniel Defoe vo svojich dielach rozvinul tradíciu španielskych románov a cestopisov a veľmi dobre vystihol ekonomické myslenie jednotlivca v dobe začínajúceho kapitalizmu. Zomrel 24. apríla 1731 v Londýne.

 

Zdroj: wikipedia.org