Daniel Sinapius-Horčička sa narodil

03.08.2013 07:42

3. augusta 1640 sa v Sučanoch narodil Daniel Sinapius-Horčička, slovenský barokový spisovateľ a prekladateľ. Zomrel 27. januára 1688 v Levoči.

Pochádzal z rodiny kazateľa a po štúdiách v Levoči a v nemeckom Wittenbergu pracoval ako rektor v Jelšave, kazateľ v Kameňanoch, Liptovskej Teplej a v Radvani. V roku 1673 bol počas prenasledovania protestantov odsúdený do vyhnanstva, a tak aj s rodinou odišiel najprv do Brehu v Sliezsku, neskôr do Vratislavi a Nového Bojanova. Po návrate z exilu v roku 1683 pôsobil krátko v Radvani a neskôr v Levoči, kde okrem toho, že pôsobil ako rektor, evanjelický kňaz a inšpektor gymnázia, robil aj redaktora a korektora slovenských kníh v Brewerovej tlačiarni. Jeho synom bol pedagóg Ján Sinapius-Horčička mladší (1657-1725).

Venoval sa písaniu latinských príležitostných básní, dišpút a školských drám, no veľkú časť svojej tvorby venoval barokovej náboženskej próze, zbieraniu prísloví a slovenskej duchovnej poézii. Napriek tomu, že veľa úsilia venoval latinskej tvorbe, v slovenských dielach sa prejavuje jeho národné uvedomenie - velebí slovenský jazyk a vyčíta nedostatok vlastenectva; vyzdvihuje starobylosť slovenského národa a venuje sa súdobej slovenskej mládeži, a taktiež zámerne používa slovenské jazykové prostriedky, ktoré uprednostňuje pred literárnou češtinou.

 

Dielo:

 • 1660 – Plesanie neba a zeme (Plausus poli et soli)
 • 1676 – Zahradka dušičky pobožné (Hortulus animae piae), modlitebná knižka
 • 1678 – Nový trh latinsko-slovenský (Neo-forum Latino-Slavonicum), 534 prísloví a porekadiel z biblie a antického a humanistického obdobia
 • 1679 – Osud verný vo svete duše (Sors fidelis in mundo animae)
 • 1681 – Nestálosť vidiečanovej forúny (Fortunae inconstantia in rustico)
 • 1681 – Trojnásobný bič božieho hnevu (Flagellum irae divinae triplex)
 • 1682 – Pocta Bojanovu (Coelum Bojanoviense)
 • 1683 – Perlička dítek božích, katechizmus upravený podľa diela neznámeho autora (novšie pramene uvádzajú ako autora Sixta Palmu Močidlanského)
 • 1684 – Cithara sanctorum, prispel k novému vydaniu, v ktorom sa objavilo i mnoho z jeho prekladov nemeckých hymien, napr.: Těžká búrka již povstává; Smrt jest nestydatá obluda; O milá nevinnosť, jak si potupená
 • 1685 – Orbis pictus, preklad diela J. A. Komenského
 • 1686 – Hainov dom - zarmútený Nain (Domus Hain – moesta Nain)
 • 1703 – Jádro všech modliteb v nemnohých slovích obsažené…, modlitebná kniha, vyšla až posmrtne

 

Zdroj: wikipedia.org