Daniil Leonidovič Andrejev zomrel

30.03.2013 06:59

30. marca 1959 v Moskve zomrel Daniil Leonidovič Andrejev, ruský spisovateľ, básnik a mystik. Narodil sa 2. novembra 1906 v Berlíne.

Daniil Andrejev bol synom Leonida Andrejeva, významného ruského spisovateľa, jeho krstným otcom bol Maxim Gorkij. Jeho otec žil vo Fínsku, po dobu Ruskej revolúcie sa vrátil do Ruska, avšak po jej skončení odišiel späť do Fínska, svojho syna nechal v opatere sestry svojej manželky (jeho manželka zomrela pri pôrode) v Rusku. Na rozdiel od väčšiny vtedajšej ruskej inteligencie bol Daniil Andrejev vychovávaný veľmi nábožensky.

Začal písať už v detstve, a to ako poéziu, tak prózu. Ukončil strednú školu, avšak na vysokú školu nebol prijatý, lebo nemal proletársky pôvod. Živil sa teda ako grafik a výtvarný umelec, vo voľnom čase stále písal.

V roku 1942 bol naverbovaný do Červenej armády, avšak bol v civilnej službe,3 v priebehu bitky pri Leningrade sa podieľal na preprave zásob cez Ladožské jazero. Po druhej svetovej vojne sa vrátil do civilného života, ale v auguste 1947 bol odsúdený k 25 rokom väzenia za údajnú protisovietsku propagandu a prípravy vraždy Stalina. Vo väznici roku 1954 utrpel srdečný záchvat, prvú predzvesť srdečného onemocnenia, ktoré nakoniec viedlo k jeho smrti.

Medzi rokmi 1947 a 1957 bol uväznený vo Vladimíre, kde mal prvé mystické vízie a kde začal písať svoje hlavné dielo, Ruža sveta, ktoré napokon vydal v samizdate v ZSSR, oficiálne bola v Rusku vydaná až v roku 1991, v Českej republike až v roku 1996.

 

Dielo

Všetky literárne práce, ktoré Andrejev napísal pred rokom 1948, vrátane románu Pútnici noci (po rusky Странники ночи), opisujúceho autorovu duchovnú opozíciu voči ateizmu a sovietskemu režimu, boli zničené štátnymi inštitúciami ako „protisovietska literatúra“. Vo väzení ale Andrejev niektoré svoje staré básne napísal znovu, z Pútnikov noci však napísal len pár stránok. Niekoľko básní bolo tiež zachránených jeho priateľmi, vrátane jeho prvej básne, ktorú napísal v ôsmich rokoch.

Jeho hlavným dielom je mystický spis Ruže sveta (po rusky Роза Мира), detailne popisujúci mnoho vrstiev duchovných svetov, obklopujúcich svet.

Mimo Ruže sveta napísal rozsiahle básne Železné tajomstvo (po rusky Железная мистерия, publikované 1990), Ruskí bohovia (Русские боги, v plnom znení publikované 1995) a ďalšie diela.

Zdroj: wikipedia.org