Debniť, debnenie, nie bedniť, bednenie

02.10.2012 07:30

Dostali sme otázku, či na pomenovanie pomocnej konštrukcie z drevených dosák alebo z iného materiálu, ktorá sa používa pri stavebných činnostiach, má sa používať slovo debnenie alebo slovo bednenie, lebo v jazykovej praxi sa možno stretnúť s obidvomi slovami. V spisovnej slovenčine na pomenovanie obyčajne dreveného obalu v tvare hranola máme slovo debna. Od slova debna sa utvorilo sloveso debniť na pomenovanie činnosti zhotovovania pomocnej konštrukcie, ale aj drevených prepravných obalov. Od slovesa debniť sa utvorilo podstatné meno debnenie, ktoré funguje aj ako oficiálny stavbársky termín.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas