Detvan - spolok slovenských akademikov v Prahe bol založený

14.03.2013 06:53

15. marca 1882 - slovenskí študenti založili spolok slovenských akademikov v Prahe Detvan, ktorý sa zameriaval na vzdelávanie členov v materinskom jazyku a pestovanie vlastnej literárnej tvorby a kritiky. Najznámejší členovia: Martin Kukučín, Vavro Šrobár, Dušan Makovický, Jozef Gregor-Tajovský, Ladislav Nádaši-Jégé, Štefan Daxner, neskôr M. R. Štefánik.

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME