Dňa 28. septembra 1864 bol u biskupa Moysesa v Tekovskom Sv. Kríži Tomáš Červeň

03.04.2012 07:04

Dňa 28. septembra 1864 bol u biskupa Moysesa v Tekovskom Sv. Kríži Tomáš Červeň, veľký prepošt, pokladník Matice slovenskej a mnohí iní. Bol vtedy v Kríži fotograf a biskupovi hostia nahovárali Červená, aby sa dal odfotografovať, o čom ten však ani počuť nechcel. Fr. V. Sasinek, dorozumejúc sa s Antonom Knoppom, biskupským ceremoniárom, dovolil si nevinný žart, v ktorom ho i Moyses podporoval. Sasinek sľúbil Červenovi 100 zlatých pre Maticu, keď sa dá odfotografovať. Červeň, ktorý sa tešil každej obeti na Maticu, privolil. Keď sa fotografovanie skončilo, Sasinek oddal Červenovi 100 zl., ktoré poslal Jozef Pantoček, prešporský kanonik, ako členovský podiel na Maticu.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 47-48)