Dosiahnuť hetrik, nie streliť hetrik

19.12.2012 06:50

 

Slovo hetrik, ktoré má pôvod v angličtine, má podľa našich výkladových slovníkov význam „tri góly strelené tým istým hráčom v jednej hre, obyčajne za sebou“. Dostali sme otázku, či je správne vyjadrenie streliť hetrik, s ktorým sa čoraz častejšie stretáme v informáciách o futbalových a hokejových zápasoch. Keďže už v slove hetrik je obsiahnutý významový prvok „streliť“, slovné spojenie streliť hetrik sa nepokladá za vhodné, lebo sa vlastne dva razy vyjadruje to isté. To akoby sme povedali streliť tri góly strelené za sebou. Namiesto vyjadrenia streliť hetrik je primerané používať slovné spojenie dosiahnuť hetrik, prípadne aj spojenia zaznamenať hetrik, docieliť hetrik.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas