Dr. Tibor Kočík sa narodil

05.12.2013 06:17

5. decembra 1952 sa v Košiciach narodil Dr. Tibor Kočík, slovenský básnik, esejista, publicista, editor a učiteľ.

Jeho literárne začiatky siahajú do čias stredoškolských a vysokoškolských štúdií. Publikovať začal v samizdatových časopisoch Smetisko (1973 – 1976) a Denníkové záznamy (1978 – 1979), začiatkom 80. rokov to bolo v Novom slove mladých, Romboide, Smene na nedeľu, Slovenskom rozhlase a iných časopisoch a literárnych zborníkoch. Bol členom košického Klubu mladých autorov, ktorý navštevovali budúci literáti Peter Juščák, Blažej Krasnovský, Karol Pém, Jozef Urban a ďalší. Knižne debutoval v roku 1995 zbierkou Vnútrozemie. Okrem poézie sa venuje literárnej a výtvarnej publicistike. Výtvarnokritické postoje uverejnil roku 2000 v zbierke esejí Fragmenty z medzičasu. Motivickými prvkami jeho básní sú vzťahy medzi ženou a mužom, rodina, prostredie mestskej civilizácie, rozpoluplnosť súčasného sveta, otázky bytia, metafyziky, transcendenta.

Zdroj: wikipedia.org