Drdol, uzol, nie copík

01.02.2012 06:44

Istého  talianskeho  futbalistu  v  televíznych  reportážach  identifikovali  podľa  úpravy  vlasov.  Hovorilo  sa,  že  má  copík.  To  je  poslovenčená  podoba  českého  slova  pridaním  slovenskej  zdrobňujúcej  prípony  -ík  k  českému  základu  cop.  Vznikol  tak  hybrid  copík.  Česká  zdrobnenina  má  totiž  podobu  copánek.  Slovenským  ekvivalentom  českých  slov  cop,  copánek  sú  slová  vrkoč,  vrkôčik.  Futbalista  však  nemal  na  hlave  ani  copík,  ale  ani  vrkôčik,  lebo  vlasy  nemal  zapletené.  Vlasy  mal  vzadu  upravené  do  uzla  a  takáto  úprava  sa  volá  drdol  alebo  uzol.     

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas