Egon Bondy sa narodil

20.01.2014 07:43

20. januára 1930 sa v Prahe narodil Egon Bondy, český básnik, prozaik a filozof. Zomrel 9. apríla 2007 v Bratislave.
Egon Bondy sa narodil ako Zbyněk Fišer v rodine generála čs. armády. Krátko po „Víťaznom februári“, na príprave ktorého sa ako mladý marxista podieľal, odhalil nový režim ako fašistický.

Po stupňujúcom sa antisemitizme v Sovietskom zväze vydal na protest spolu s priateľmi literárny samizdat Židovské jména, v ktorom uverejnili svoje texty pod židovskými pseudonymami. Zbyněk Fišer si vybral meno Egon Bondy.

V prvej polovici 50. rokov sa stretával s Bohumilom Hrabalom a Vladimírom Boudníkom. Písal poéziu "totálneho realizmu" a študoval filozofiu. V rokoch 1957 – 1961 študoval diaľkovo filozofiu a psychológiu na FF KU a strážil veľrybu v Národnom múzeu v Prahe. Od roku 1967 bol invalidný dôchodca. Koncom 60. rokov mu oficiálne vyšli pod občianskym menom filozofické práce Útěcha z ontologie, Otázky bytí a existence a Buddha.

Keď začiatkom 70. rokov undergroundová skupina The Plastic People of the Universe zhudobnila niektoré Bondyho básne, stáva sa Bondy kľúčovou osobnosťou českého undergroundu. Po novembri 1989 je ako marxista opäť v opozícii voči režimu. Začiatkom 90. rokov prednáša indickú a čínsku filozofiu na FF KU v Prahe a FF UK v Bratislave. Od polovice 90. rokov žil v Bratislave. Rozpracovával svoj model nesubstančnej ontológie, spieval s Požoň Sentimentál a žil v undergrounde.
Zomrel v pondelok 9. apríla 2007 v Bratislave vo veku 77 rokov na následky popálenin tretieho stupňa, ktoré utrpel po vzplanutí pyžama od cigarety.


Poézia

 •     Pražský život,
 •     Nesmrtelná dívka,
 •     Básně 1988 aneb čas spíše chmurný,
 •     Odplouvání,
 •     Dvě léta (básně 1989 a 1990),
 •     Ples upírů,
 •     Zbytky eposu,
 •     Velká kniha,
 •     Sbírečka
 •     Básnické dílo Egona Bondyho I. - Epické básně z padesátých let (Pražský život, Zbytky eposu, Nesmrtelná dívka),
 •     Básnické dílo Egona Bondyho II. - Básnické sbírky z let 1950 - 1953 (Totální realismus, Trapná poesie, Dagmara aneb Nademocionalita, Für Bondy's unbekannte Geliebte aneb Nepřeberné bohatství, Karibské moře, Velká kniha, Malá kniha, příležitostné básně),
 •     Básnické dílo Egona Bondyho III. - Básnické sbírky z let 1954 - 1963 (Básně Egona Bondyho od srpna 1954 do září 1958, Básně z let 1958 - 1959 (tzv. filosofické básně), Básně od ledna 1960 do června 1963, příležitostné básně),
 •     Básnické dílo Egona Bondyho IV. - Naivita, V. - Kádrový dotazník, Básnické sbírky z let 1963 - 1970 (Kádrový dotazník, Básně od července 1963 do konce roku 1970, příležitostné básně),
 •     Básnické dílo Egona Bondyho VI. - Deník dívky která hledá Egona Bondyho,
 •     Básnické dílo Egona Bondyho VII. - Básnické sbírky z let 1971 - 1974 (Zápisky z počátku let sedmdesátých, Pokračující chorobopis, Sbírečka, příležitostné básně (Pour Hélene la Belle - říkánky pro malé holky)),
 •     Básnické dílo Egona Bondyho VIII. - Básnické sbírky z let 1974 - 1976, Příšerné příběhy (Trhací kalendář, Mirka, Zbytečné verše, The Plastic People of the Universe, Příšerné příběhy),
 •     Básnické dílo Egona Bondyho IX. - Básnické sbírky z let 1977 - 1987 (Praha 1977. básně z roku 1978, O počasí, Chcípání, Petřiny, Básně další, Soupis tiskových chyb v I. - VIII. sv. B.d.E.B.)

Filozofia

 •     Otázky bytí a existence,
 •     Útěcha z ontologie,
 •     Buddha


Zdroj: wikipedia.org
https://hvorecky.sk
https://www.musicscaper.sk/?clanok=1428
https://koktail.pravda.sk/zomrel-znamy-filozof-a-basnik-egon-bondy-fdy-/sk-kkultura.asp?c=A070410_113656_sk-kkultura_p20
https://szm.hng.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=110